Követelmények

A 2019/2020-as tavaszi félévben egyedi követelményeket alkalmazunk. Erről a távoktatás lapon olvashat!

A tantárgy hivatalos követelményei:

1. A szorgalmi időszakban

2. A vizsgaidőszakban

  • A vizsga sikeres teljesítése

Megajánlott vizsgajegy

A vizsga a kiváló teljesítményt nyújtó hallgatók számára megajánlott jegy megszerzésével is teljesíthető, amelynek feltételei:

  • négy labor "kiválóan megfelelt" szintű teljesítése, melyek közül legalább egy 3. szintű (haladó) labor
  • legalább öt pont fakultatív házi feladatok megoldásáért és órai aktivitásért
  • legalább 33 pontos zárthelyi (vagy pótZH)
  • megajánlott jegy csak az aláírás megszerzésének félévében adható, és csak abban a félévben elért eredmények alapján.

A megajánlott érdemjegy a vizsga értékelési táblázata szerinti, összpontszám = 1.5 * ZH pontszám (max. 75) + HF pontok (max. 12)

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató