Vizsga

A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele a legalább elégséges szintű vizsgaeredmény elérése.

Általános tudnivalók

A vizsga két részből álló írásbeli teljesítményértékelés. A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható (számológép sem).

A dolgozatok javítását egyből a vizsgák után megkezdjük, az előzetes eredményeket folyamatosan tesszük közzé a HF portálon. A végleges eredményeket a Neptunban rögzítjük.

Lehetőség van megajánlott jegy szerzésére, amelynek részleteit a követelmények lap írja le.

A vizsga írásbeli, részei:

1. Teszt

A vizsga első részében rövid, a tantárgyban megszerzett alapvető ismeretekre vonatkozó kérdésekre kell válaszolni.
A helyes válasz 1 pont, hibás válasz -0.5 pont.
A sikeres vizsgához ezen a részen 60%-os eredmény elérése szükséges.

2. Feladatsor

A második rész egy feladatsor (kiskérdések, kisebb és nagyobb algoritmikus feladatok), amelyben elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazására kérdezünk rá. Összetettebb számítási feladatokat is tartalmazhat, amelyek az egyszerű algoritmusok valamilyen kombinálását igénylik egy-egy gyakorlati probléma megoldása érdekében.

A vizsga értékelése

A vizsga teljesítésének feltételei:

  • az 1. rész 60%-os teljesítése
  • minimum 20 pont megszerzése a teljes vizsgasorból

A vizsga értékelése azok számára, akik a vizsgával megegyező félévben szereztek aláírást:

  • összpontszám = vizsgán szerzett pontok (max. 50) + zárthelyi pontok / 2 (max. 25) + fakultatív házi feladatok pontjai (max. 12)
  • vizsgajegy a lenti táblázat szerint

Azok esetében, akik a vizsgától eltérő félévben szereztek aláírást:

  • összpontszám = vizsgán szerzett pontok * 1.5 (max. 75)
  • vizsgajegy a lenti táblázat szerint

Ponthatárok és osztályzatok

Összpontszám Vizsgajegy
0-29 elégtelen
30-39 elégséges
40-49 közepes
50-59
60-75+ jeles

Fél ponton sosem múlik a jobb jegy.

Csatolt fájlok: 
© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató