Fakultatív HF

A tantárgy egyes elméleti részeihez fakultatív házi feladatokat adunk ki. Ezek megoldása nem feltétele az aláírás megszerzésének, ugyanakkor biztosan könnyebbé teszik a zárthelyi és a vizsga sikeres megírását, valamint javíthatják a vizsgajegyet.

Minden feladatot egyénileg kell megoldani (lásd plágiumkeresés lent).

A feladatkészlet évről-évre változik. Vannak esszé jellegű (kisebb tanulmány írása az előadóval egyeztetett témakörben), Moodle-kvíz, valamint számítási (programozási és órai verseny-) feladatok (például egy összetettebb ütemezési algoritmus futtatása).

A megoldásokat pontozzuk. Egy feladatra jellemzően 1-3 pont szerezhető (összesen maximum 12), amely hozzáadódik a vizsga összpontszámához. Több feladat sikeres megoldása esetén a vizsgajegy körülbelül egy osztályzattal javulhat (ha egyébként elérte az elégséges szintet).

Feladatok beadása

Esszéfeladatok az előadóval személyesen (távoktatás esetén Teams-en) egyeztetett módon és határidőig adhatók be. Az esszéfeladatok - igény szerint - előzetes ellenőrzésre egy alkalommal elküldhetők az előadónak. A beadási határidő után pótlási vagy javítási lehetőség nincs.

A programozási feladatok beadására a tanszéki oktatási portált kell használni. A beadási határidőig a megoldások előzetes ellenőrzés céljából bármikor beküldhetők. Az ellenőrzés eredményét az oktatási portál jelzi jellemzően pár órán belül (de erre nincs garancia). A beadási határidő előtt bármikor javított megoldás küldhető be. Az ellenőrzésre beküldött legutolsó megoldás a beadási határidő időpontjában automatikusan beadottá válik. A beadási határidő után javítási vagy pótlási lehetőség nincs.

Az órai versenyfeladatokat az előadáson adjuk ki, és ott is kell beadni azokat. Pontozásuk a programozási feladatokkal megegyező, azokkal összevontan értékeljük őket (max(hf1,verseny1)). Távoktatás keretében nem tartunk órai versenyeket.

Távoktatás esetén egyes anyagrészek után Moodle-kvízeket is közzéteszünk, amelyek megoldásáért 1-1 HF pont jár. Ezek a feladatsorok a Moodle-ben közzétett szük időkereteken belül oldhatók meg.

Plágiumkeresés

A beadott feladatokat többféle plágiumkereső szoftverrel (szükség szerint manuálisan is) ellenőrizzük, és (akár csak részben) másolt munkák esetén az érintettek (akiről és akik másoltak) nem szerezhetnek megajánlott jegyet. Súlyosan kirívó fegyelmi ügyekben a kari és az egyetemi szabályzatokban leírtak szerint járunk el.

A feladatok megoldásához (a Moodle-kvízek kivételével) felhasználhatnak irodalmakat, mintaprogramokat, kérhetnek segítséget. De a beküldött megoldásnak teljes egészében sajátnak kell lennie. Tanulmányírás esetén mástól csak úgy vehetnek át (kisebb) részeket, ha az eredeti forrásra megfelelően hivatkoznak. Programkód esetében a feladat lényegi részét érintő semmilyen átvételt nem tolerálunk. Ezek még komolyabb kozmetikázás után is fennakadnak a plágiumkeresőinkön. Csak a feladatkiírásokban szereplő szoftverkörnyezet beépített lehetőségeire támaszkodhatnak.

Az aktuális feladatkészletet a Moodle rendszer tartalmazza.

© 2010-2023 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató