Diplomatervezés 2

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomatervet kell készítenie. A diplomatervvel azt
kell igazolni, hogy diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki
munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és
elemezni.
A második félév programja a feladat megoldásának befejezése, valamint a diplomaterv elkészítése.

© 2010-2023 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató