Info. projekttantárgyak

A mesterképzés keretein belül a hallgatók ún. projekttantárgyakat vesznek fel, melyek az általuk választott
fő-, vagy mellékspecializációhoz kapcsolódik. Ezek a tantárgyak rendre az első szemesztertől kezdődően
az Önálló laboratórium 1, Önálló laboratórium 2, Szakmai gyakorlat (kritérium tantárgy), majd a
Diplomatervezés 1 és Diplomatervezés 2. Ezen tantárgyakban a hallgatók néhány fős csoportokban, vagy
önállóan oldanak meg nagyobb méretű műszaki feladatokat (projekteket), egy-egy téma akár több tantárgy
keretein is átívelhet (minden egyes tantárgy számára konkrét, önállóan értékelhető részfeladatot
megfogalmazva). A projekttantárgyakat a hallgatók kizárólag valamelyik specializációra való
besorolásukat követően vehetik fel, a felvétel szabályait részletesen az MSc specializációválasztási
szabályzat tartalmazza.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató