Önálló laboratórium 1

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy két féléve során a hallgatók komplex mérnöki feladatot oldanak meg,
amelynek eredményeként olyan műszaki alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól
elkülöníthető. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes
részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el. A két féléves Önálló laboratórium
tantárgy felkészít a szintén két féléves Diplomatervezés tantárgy elvégzésére.
Az első félév programja a téma kiválasztása, a feladat részletes specifikálása, a rendszerterv
elkészítése, valamint a megoldás során időarányos előrehaladás.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató