Általános információk

A Témalaboratórium célja – a tantárgyi adatlapon megfogalmazott célokkal összhangban –, hogy felkészítsen az Önálló laboratórium tantárgy elvégzésére, hogy ott már a szűkebb szakmai feladatra lehessen koncentrálni. Ehhez különféle műhelyeket ajánlunk, amelyeket szakmai érdeklődésednek megfelelően választhatsz ki. Nem kötelező abból a műhelyből (laborból) témát választani, ahol a Témalabort végezted, de ez biztosítja a leggyorsabb előrehaladást.

 

Lebonyolítás

  1. Ajánlott: A tantárgy honlapjának és az egyes laborok (DSP, FPGA, NES) honlapjának, témaválasztékának tanulmányozása után a labor kiválasztása. A laborok tematikája a bal oldali menüben tekinthető meg.
  2. Az első oktatási héten órarendi időpontban tájékoztatót tartunk, amely segíti a labor kiválasztását. Cél, hogy az első héten már mindenki tisztában legyen azzal, melyik laborhoz kíván csatlakozni.
  3. A második oktatási héten már mindenki a kiválasztott laborban kezd, és a továbbiakban a labor saját ütemezése szerint vesz részt a foglalkozásokon. (Lásd bal oldali menü!) Az egyes laborok szervezése, stílusa kismértékben eltérhet, de az alábbi záró lépések mindenki számára kötelezőek:
  4. Egyéni feladat kidolgozása. A laborokban tematikus foglalkozások is vannak, az egyéni feladatot már ezekkel párhuzamosan el lehet kezdeni megoldani. Fontos, hogy az egyéni feladat órarendi időn kívüli munkát is igényel. (3 kredit, összesen kb. 90 óra munka!)
  5. Dokumentáció készítése.
  6. Szóbeli beszámoló megtartása az utolsó oktatási héten.

 

Ha nem sikerült labort vagy témát találnod az első héten, keresd meg minél hamarabb a Témalaboratórium tantárgyfelelősét, Sujbert Lászlót!

 

A dokumentáció készítése és a szóbeli beszámoló jó gyakorlási lehetőség, mert az Önálló laboratórium és a Szakdolgozat-készítés is igényli ezeket. Fontos, hogy a szakmai munka színvonalas dokumentálása, adekvát prezentációja az ipari partnerek gyakran hangoztatott elvárása is.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató