Követelmények

Követelmények

Lásd hivatalos tantárgyi adatlap (VIK Dékáni Hivatal)


A szorgalmi időszakban

2db Zárthelyi: Félév közben két nagy ZH, illetve egy-egy alkalommal pótlási lehetőség (pótZH) lesz, a Kar zh ütemterve szerint

A két ZH-n 32- 32 pont érhető el. A szükséges minimumszint az elérhető pontok 40%-a, azaz mindkét ZH-nál egyenként 12,5 pont. A két ZH-ból tehát összesen 25 pont szükséges minimum.

                    A tárgyból második pótlási/javítási alkalom (pót-pótzh) nem lesz !

Házi feladat: A félév közben egy, 3 részből álló házi feladat kerül kiírásra max. 3 x 12 = 36 pont értékben.

Összpontszám:  2 x 32 = 64 ZH pont, 3 x 12 = 36 HF pont, összesen: 64 + 36 = 100 pont

 

A félévközi jegy megszerzésének feltétele: a megfelelt zárthelyi (40%, 25 pont), ÉS az elérhető összpontszám (100 pont) 40%-ának megszerzése (40 pont).

 

Osztályozás:

A végső pontszám a zárthelyiről hozott pontok és a házi feladatra kapott pontok összegeként áll elő. A jegyeket az alábbi ponthatárok alapján határozzuk meg:

Jegyek és ponthatárok:


elégséges (2) 40-49
közepes (3) 49,5-64
(4) 64,5-79
jeles (5) 79,5-

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató