Általános információk

Mérés laboratórium 4

A mérések lebonyolítása, tárgykövetelmények
2020. tavaszi félév

Balesetvédelem – A balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi tudnivalókat (lásd a bal oldali menüsor "Balesetvédelem" pontját) mindenki otthon, a felkészülés során olvassa el. Ha valami nem világos, kérdése van, akkor küldjön e-mailt a tárgyfelelősnek (toth@mit.bme.hu). A legelső mérés elején a hallgatók szóban is feltehetnek kérdéseket, illetve a mérésvezetők a szükséges kiegészítéseket elmondják (pl. hol vannak a főkapcsolók, tűzoltó készülékek). A balesetvédelmi ívet – a csoportalakítással egyidejűleg – mindenkinek alá kell írnia. A hallgató addig nem kezdhet el dolgozni a laborban, amíg alá nem írja a balesetvédelmi ívet.

Csoportok alakítása – A balesetvédelmi ív egyúttal a csoportalakításra is szolgál. Ha valakinek nincs mérőtársa, akkor a tárgyfelelős fog mérőtársat kijelölni.

A mérések ütemezése – A mérések sorrendje kurzus-, illetve csoportfüggő. Mivel a mérések laborokhoz rendeltek, melyek befogadóképessége korlátos, így a rossz mérésre készülőkkel nem tudunk mit kezdeni.

Mérési feladatok

1. mérés: Ethernet, TCP/IP alapok

2. mérés: Alkalmazási réteg protokolljai (Ethernet switch)

3. mérés: Voice over IP

4. mérés: Windows

5. mérés: UNIX/LINUX

A félév folyamán minden hallgatónak 5 mérést kell teljesítenie. Ebből 1 sikertelen mérés pótolható a félév folyamán, függetlenül attól, hogy ez hiányzás vagy elégtelen osztályzat (beugró) miatt szükséges.

Beugró – Osztályozzuk, beleszámít 30%-ban a gyakorlati jegybe.
Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi és osztályozza. Elégtelen osztályzat esetén mérés nem végezhető, a labort el kell hagyni, és a mérést egy másik alkalommal, a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni (ha van még ismétlési lehetőség).
A beugró kérdésekre a mérési útmutatók tartalmaznak példákat, de bármilyen kérdés előfordulhat, ami a kiadott anyagok alapján megválaszolható. (Továbbra sem jó taktika bemagolni a mérési útmutatókban levő kérdésekre a wikin levő, gyakran pontatlan vagy éppen hibás válaszokat.)

Jegyzőkönyv – Megfelelt, nem felelt meg minősítés.
A mérésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a mérés végén a mérésvezetők ellenőriznek.
Megfelelt minősítésű jegyzőkönyv esetén a mérés sikeresen befejeződött.
Ha a mérésvezető nincs megelégedve a jegyzőkönyvvel, akkor felhívja a hallgatók figyelmét, hogy min változtassanak. Ha a jegyzőkönyv minősége a javítás után sem nem éri el az elvártat, vagy a hallgatók nem hajlandók kijavítani a hibákat, akkor a jegyzőkönyvre nem felelt meg minősítést kapnak, ami azt jelenti, hogy az adott mérésre elégtelen osztályzatot kapnak (a beugrót felülírva), és a mérést meg kell ismételni (ha van még ismétlési lehetőség). Megnyugtatásul közlöm, hogy ilyenre még nem került sor, de jelzem, hogy a mérésvezetőnek joga van elégtelent adni a mérésre, ha a jegyzőkönyv színvonala elfogadhatatlan.
Mivel az ellenőrző mérés a félév végén lesz, így saját érdekükben olyan jegyzőkönyvet készítsenek, amelyből több hónappal később is reprodukálni tudják a méréseket.
A jegyzőkönyvet a szerverre fel kell tölteni.
A mérés akkor teljesített, ha a beugró osztályzata legalább elégséges (2), valamint a jegyzőkönyv megfelelt minősítésű. Az órai munkát nem osztályozzuk, így továbbra is mindenkit arra bíztatunk, hogy ha valami nem teljesen érthető, akkor nyugodtan kérdezzen, kérjen segítséget a mérésvezetőktől.

Ellenőrző mérés
Az 1. mérésből nincs külön számonkérés, mert az 1. mérés anyagát ismerni kell a többi mérés elvégzéséhez.
Az ellenőrző mérésre a szorgalmi időszak végén, előírt időpontban kerül sor. Ellenőrző mérést csak az végezhet, aki az 1-5. méréseket eredményesen elvégezte. Az ellenőrző mérésen a hallgató két gyakorlati feladatot kap (egyet a 2. vagy a 3. témakörből és egyet a 4. vagy 5. témakörből), amelyeket kb. 2x30 perc alatt kell megoldani, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. A mérésvezető az ellenőrző mérés közben kérdéseket tehet fel az adott témakörből, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válaszok alapján osztályzatot ad. Sikeres ellenőrző méréshez a két nagy részfeladatot legalább elégséges szinten teljesíteni kell.

Gyak. jegy – 30% beugró + 70% EM
A félévközi jegy számításának módja: jegy = 0.3b + 0.7e ahol b az eredményesen elvégzett 1.-5. mérések beugróira kapott osztályzatok átlaga, e pedig az ellenőrző mérés osztályzatai átlaga. A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mind az 5 mérést vagy az ellenőrző mérést.

Pótlások – Egy mérést lehet pótolni, kivéve tartós betegséget, balesetet vagy egyéb méltánylandó esetet. (Az „elaludtam”, „tegnap este buli volt”, „elrontottam a gyomrom” nem tartozik a méltánylandó esetek közé!)
Az 1. mérés pótlásához, ha szükség lesz rá, megpróbálunk egy külön alkalmat szervezni órarenden kívüli időben, mert az 1. mérésen megszerzett ismereteket alkalmazni kell a többi mérésen (nincs túl sok értelme a félév végén pótolni).

Ha valaki előre tudja, hogy egy adott mérésen nem tud megjelenni fontos és halaszthatatlan okból, akkor (az esedékes mérési időpont előtt) írjon a tárgyfelelősnek.

A német nyelvű képzés hallgatóinak – A német nyelvű képzés keretében külföldön tanulók számára, akiknek a kinti féléve később fejeződik be, mint ahogy az itteni elkezdődik, keresünk majd valamilyen extra pótlási lehetőséget, de kérem őket, hogy ez ügyben mielőbb írjanak nekem.

 

Dr. Vörös András
tárgyfelelős
(vori@mit.bme.hu)

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató