Alkalmazott mesterséges intelligencia

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: E435
Tel.:
+36 1 463-2677
Email: antal (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
nyugalmazott docens
Szoba: IE414
Tel.:
+36 1 463-2679
Email: pataki (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy fő célkitűzése a mesterséges intelligencia területének rövid, ám igényes, elsősorban alkalmazásra irányuló bemutatása. A bemutatás lépései: (1) az intelligens viselkedés mibenléte, fontossága alkalmazásának célja, a számítási modellekkel való kifejezésének problémaköre, (2) a mesterséges intelligencia alapvető formális és heurisztikus módszereinek bemutatása, alkalmazásának lehetőségei és korlátai (3) a gyakorlati megvalósítás módszerei és problémái.

A tárgy a hallgatóknak azokat a képességeit fejleszti, melyek révén képesek lesznek:

- alkalmazni a számítógépet újszerű (intelligens módszereket használó) feladatokra,

- hatékony módszereket használni számítási problémák megoldására,

- megérteni a számítástechnika és a számítástudomány technológiai és koncepcionális korlátait

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató