Követelmények

Tantárgyi követelmények, feladatok – félév közben

1 ZH – 8. hét (október 30. péntek 8:15-10:00)

                   a zh-hoz EGY pótZH tartozik (nov.20. 8:15-10:00),

                   pótpótZH – NINCS!!!

                   elérhető pontszám  0… 30 pont, megfelelt szint: min. 40% = 12 pont

6 labor – 2 hetente 4 órás labor

                  Kurzusok: szerda délelőtt 8:15 – 12:00 (csak páratlan heteken)

                                   csütörtök délelőtt 8:15 – 12:00 (2 kurzus, egyik a páratlan, másik a páros heteken))

                  A laborok nem pótolhatók!

Előadások közben megszerezhető jutalompontok

                  Kvízkérdések lesznek az előadások során, minden jó válasz 0,25 (=1/4) pont – a félév végén lefele

                  csonkítjuk a kapott jutalompontok összegét. (8,75 → 8,0)

        Jegyzet:  http://mialmanach.mit.bme.hu

Tantárgyi követelmények – félév végén

       Aláírás:

                  Az aláírás (vizsgára bocsájthatóság) megszerzésének feltétele

         • a megfelelt zárthelyi (40%, 12 pont),
         • legalább 4 labor megfelelt szintű elvégzése

       Vizsga:

                  60 pontos írásbeli

                  Az elégséges osztályzathoz a vizsgadolgozat minimum 40%-os teljesítése (24 pont) szükséges.

                  (Függetlenül a félév közben kapott ZH, labor vagy jutalompontoktól.)

      

              Vizsga ⇒ jegy

                  Aki a minimális 4-nél több labort teljesít, annál az ötödik és hatodik labor a vizsgajegy számításánál plusz

                  pontokat jelent, ezt a TeljesítettNemKötelezőLaborok (értéke 1 vagy 2)  változóban vesszük figyelembe.

                  (Lásd a következő képletet!)

 

                   Félév végi  összpontszám (max) =  

                              = VizsgaÍrásbeli (60) + ZH (30) +  5*TeljesítettNemKötelezőLaborok (10) + 

                                                                       + ElőadásokonMegszerezhetőJutalompontok (x)

                              = 100+x pont

              Jegyek-ponthatárok (természetesen azoknál, akik elérték a minimumkövetelményeket!)

                   elégséges  40,0 - 49,0  pont

                   közepes  49,5 - 64,0  pont

                   jó  64,5 - 79,5  pont

                   jeles  80,0 -  pont

       Megajánlott jegy:

                  Aki

                         - elvégezte megfelelt szinten mind a 6 labort,

                        - a ZH-n és a félévközi kis kérdéseken elért összesen 26 pontot

                 annak megajánlunk egy jeles osztályzatot.. (Természetesen nem kötelező elfogadni,

                  lehetősége van az illetőnek a vizsgát választani, ahol viszont bármilyen jegyet kaphat a pontszámítás

                  eredményeképp. :-))

 

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató