Kapcsolati hálózatok ágensalapú modellezése és szimulációja

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE437
Tel.:
+36 1 463-2899
Email: meszaros (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Korábbi (jelenleg nem aktív, de látszik)
Kiírás éve: 
2019
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

A feladat célja olyan rendszer megvalósítása, amely alkalmas valamilyen emberekből álló (például munkahelyi) kapcsolati hálózat ágensalapú modellezésére és szimulációjára, amelyben különböző viselkedés-modelleket dolgozhatunk ki, és vizsgálhatjuk azok hatását a kapcsolatok kialakulására.

Az ágensekhez különféle tulajdonságok rendelhetők, majd ezekre építve viselkedések (algoritmusok) dolgozhatók ki különféle kapcsolatépítési szituációkban. Az így megvalósított ágensek egy szimuláció során kapcsolatok alakítanak ki egymással, mi pedig vizsgálhatjuk ezek létrejöttét, megfigyelhetjük a tulajdonságok és viselkedési modellek rájuk gyakorolt hatását.

Az elsődleges elvárás nem egy realisztikus modell felépítése, sokkal inkább egy olyan rendszer megalkotása, amelyben egyrészt a különféle viselkedési modellek könnyen megvalósíthatók, másrészt amely támogatja a szimuláció egyszerű futtatását, segíti a kialakuló kapcsolati hálózat megfigyelését és a szimuláció során rögzített adatok (futási napló) kiértékelését.

A jelentkezés menete, mi várható a konzulenstől...

Ezen a lapon összefoglaltam, mire számítok a jelentkezőktől, illetve mi várható tőlem.

© 2010-2022 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató