OkosOtthon természetes nyelvű interfésszel

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE437
Tel.:
+36 1 463-2899
Email: meszaros (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2018
A kiírás jellege: 
szorgalmi feladat, önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

A feladat célja otthoni környezetben található érzékelők, beavatkozók, háztartási berendezések és szórakoztató elektronikai termékek integrálása

A feladat

Egyre szélesebb körben jelennek meg  "smart" eszközök, amelyek valamilyen módon "intelligensebbek" igyekeznek lenni hagyományos társaiknál. Az intelligens ágens koncepció nagyon jól illeszkedik az ilyen, környezetükbe ágyazott, önállóan viselkedő, tudásalapú szoftverkomponensek tervezésére és megvalósítására. Az ágens megközelítés mindemellett komoly hangsúlyt helyez az egymás közötti, a más rendszerekkel történő, illetve a felhasználói kommunikációra és együttműködésre is. Ez utóbbit sok esetben természetes nyelvű interfészek is támogatják.

A feladat alapvetően ilyen, természetes nyelven kommunikálni képes, beágyazott ágensek, illetve ágensközösségek megvalósítását jelenti az "intelligens otthonok" terén.

Előzmények

Az elmúlt években a tanszéken számos ilyen beágyazott ágenst valósítottunk meg és kapcsoltunk össze például a Jade ágens környezetben, illetve robotikus rendszerekben, hallgatói projektek valósultak meg beágyazott intelligens ágensek terén. Ezekhez a rendszerekhez készítettünk természetes nyelvű interfészeket is. Az új feladat egy konkrét alkalmazási területhez, az otthonautomatizáláshoz kapcsolódik.

Lehetséges eszközök

A munka során javasolt valamilyen saját hardver- és szoftverkörnyezet felépítése. Ez sokféle komponensre építhet (a teljesség igénye nélkül):

 • Arduino, Raspberry, ESP8266 és hasonló mikroszámítógépek
 • Érzékelők (hőmérséklet, páratartalom, IR, eső, fény stb.)
 • Beavatkozók és kijelzők
 • KODI médiaszerver
 • ...

Részfeladatok

A kiírt feladat sokféleképpen részletezhető, a hangsúly több részletületre is helyezhető. Például:

 • kontrollált természetes nyelvek kialakítása (miről beszélhetünk a rendszerrel)
 • természetes nyelvek gépi feldolgozása (hogyan értelmezzük, amit a felhasználó szeretne)
 • interfész ágensek megvalósítása Androidon (hogyan fejlesszünk egy mobilalkalmazást)
 • többágens rendszerek megvalósítása (hogyan integrálunk mindent egy rendszerbe)
 • otthonautomatizálás (mire lehetnek képesek a fenti eszközök)
 • ...

Szükséges kompetenciák - megszerezhető képességek

A feladat sikeres megoldásához programozói tudás (Java, C/C++, Python) szükséges, de speciális (pl. NLP) nyelvek és algoritmusok előismerete nem. Előzetesen csak alapszintű jártasság szükséges az MI egyes területein (lásd MI könyv ágensekről és kommunikációról szóló fejezetei). 

A feladat megoldása során a hallgató megismerkedik beágyazott hardvereszközökkel, az ágens fejlesztési módszertannal, ágens kommunikációs nyelvekkel, természetes nyelvek feldolgozásával (alapszinten) és ilyen interfészek kialakításával. Jártasságot lehet szerezni egyszerűbb beágyazott szoftverfejlesztési feladatokban (pl. Arduino IDE), Android fejlesztésben, felhőalapú eszközök (pl. Amazon Alexa) használatában is.

A jelentkezés menete, mi várható a konzulenstől...

Ezen a lapon összefoglaltam, mire számítok a jelentkezőktől, illetve mi várható tőlem.

Kapcsolódó tantárgyak: 
Intelligens szövegelemzés a gyakorlatban
© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató