Közlekedés modellezése többágens-rendszerrel

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE437
Tel.:
+36 1 463-2899
Email: meszaros (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2009
A kiírás jellege: 
szorgalmi feladat, önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

A feladat célja olyan ágensközösség megvalósítása, amely alkalmas valamilyen közlekedési hálózat szimulációjára, és kísérletezhetünk különböző viselkedés-modellek hatásával.

A közlekedők modellezése (például)

  • Kiinduló és célállomás
  • Célfüggvény az optimalizáláshoz (idő, átlagsebesség, útvonal hossza)
  • Tanulási idő (változások észlelése, feldolgozása, ...)
  • Viselkedési minták (szabálykövetés ill. -szegés, optimalizálás kidolgozottsága)
  • stb.

Megvalósítási szintek

A feladatt sokféle kidolgozottságú megvalósítás képzelhető el.

  1. Alapok: úthálózat modellje, egyszerű közlekedő ágensek, útvonalkeresés, tipikus útvonalak kijelölése
  2. Közlekedők modellezése: bonyolultabb ágensek, összetettebb viselkedési modellek
  3. Szimulációk egyszerűbb környezeti változásokkal (egyirányúsítás, sebességlassítás)
  4. ...

Nem közlekedési szakembereket képzünk, ezért az elsődleges cél az ágensközösség megvalósítása. A másodlagos cél egy paraméterezhető szimuláció összeállítása, ahol különböző úthálózati modellekkel kísérletezni lehet.

Eszközök

A szokásos ágenskörnyezetekkel dolgozhatnak a hallgatók: Jade, Jason.

Kipróbálhatók és továbbfejleszthetők mások által készített rendszerek is, pl.: a NetLogo környezetben a Traffic & Crowd Simulation.

A jelentkezés menete, mi várható a konzulenstől...

Ezen a lapon összefoglaltam, mire számítok a jelentkezőktől, illetve mi várható tőlem.

© 2010-2019 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató