FPGA tervezői laboratórium

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
tanársegéd
Szoba: IE335
Tel.:
+36 1 463-1265
Email: rtamas (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
tanársegéd
Szoba: IE335
Tel.:
+36 1 463-1265
Email: rtamas (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
mesteroktató
Szoba: IE336
Tel.:
+36 1 463-2066
Email: szanto (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy célkitűzése, hogy egy konkrét tervezési projekt (FPGA alapú, digitális jelfeldolgozó egységet is
tartalmazó SoC rendszer) megvalósításán keresztül segítse a tématerülethez tartozó ismeretek gyakorlati
elsajátítását. A laboratóriumi foglalkozások során tematikus feladatok, tervezési lépések elvégzése,
részben önálló specifikáción alapuló tervezés végrehajtása történik. A feladatok a mellékspecializáció tantárgyak során bemutatott módszereket felhasználva segítik a problémamegoldási, hibakeresési és készségek fejlesztését.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató