Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE330
Tel.:
+36 1 463-3587
Email: bank (*) mit * bme * hu

Oktatók

A doktorandusz fényképe
doktorandusz
Szoba: IE338
Tel.:
+36 1 463-2458
Email: hkristof (*) mit * bme * hu
A doktorandusz fényképe
doktorandusz
Szoba: IE338
Tel.:
+36 1 463-2458
Email: orszag (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A laboratóriumi mérések célja a beágyazott rendszerekben előforduló információ-feldolgozási
algoritmusok és a hozzájuk tartozó, illetve azokat kiegészítő szoftver eszközök ismeretének elmélyítése.
A mérések során a hallgatók felhasználják az elemi jelfeldolgozási ismereteket, de a mérések célja
összetett rendszerek létrehozása és vizsgálata. A mérési feladatok többségét valamilyen valóságos fizikai
rendszer vagy annak modellje mint mintarendszer támogatja.

A tantárgy 5 tematikus, egyenként 8 órás mérésből áll. A mérések hardver bázisát jelfeldolgozó kártyák, valamint mikrokontrolleres fejlesztőeszközök adják. A mérések helyszíne az IE225-ös labor.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató