Feladatok

A tantárgy elvégzésének feltétele a szorgalmi időszakban egy otthoni feladat (házi feladat) elégséges szintű teljesítése. Az otthoni feladat eredménye 25%-ban beleszámít a vizsgajegybe.
 
A feladat célja a tantárgy során tanult egy-egy rendszertervezési és ellenőrzési technika alaposabb megismerése, a tervezési folyamatban való használatának felmérése, a kapcsolódó eszközök összehasonlítása vagy kipróbálása. A beadandó dokumentáció tipikus mérete 10-15 oldal.
 
Határidők
 • A feladat témájának kiválasztása az adott feladathoz tartozó konzulenssel emailben egyeztetve: 4. oktatási hét
 • A feladat beadása: 2020. december 6., 23:59 (13. oktatási hét)
 • A feladat késedelmes beadása: 2020. december 18., 23:59 (pótlási időszak vége)

A feladatmegoldás beadásának módja

A választható témák

A témák kezdeti listája alább olvasható, szükség esetén ezt még bővítjük, valamint a már foglalt témákat áthúzással jelöljük. Egy témára általában egy jelentkezőt várunk, de néhány esetben többen is jelentkezhetnek egy témára.

Scherer Balázs témái (jelentkezés: scherer (at) mit.bme.hu):

 • A CMMI, SPICE, Automotive SPICE szabványok összehasonlítása
 • Verziókövető és konfigurációmenedzsment eszközök összehasonlítása
 • Verziókövetést, és más rendszetervezési folyamatot támogató eszközök NYÁK tervező rendszerekben való megjelenésének bemutatása
 • Statikus analízisre, kódolási szabályok ellenőrzésére használható eszközök feltérképezése, tulajdonságaik összehasonlítása
 • Az automatikus szoftverdokumentációt és coding style guide-ot támogató eszközök feltérképezése, tulajdonságaik összehasonlítása
 • Unit tesztelésre használható eszközök feltérképezése, tulajdonságaik összehasonlítása
 • Code coverage mérésre használható eszközök feltérképezése, tulajdonságaik összehasonlítása
 • Continous Integration eszközök felhasználása beágyazott rendszerek esetében (pl. Jenkins)
 • Mikrovezérlők trace interfész típusainak összehasonlítása tesztelési szempontból
 • HIL (Hardware In the Loop) tesztelést támogató eszközök feltérképezése
 • Automatikus tesztelést támogató eszközök feltérképezése
 • A NYÁK huzalozás EMC szempontjainak áttekintése: különböző csatolási módok hatásai és a hatások csökkentése
 • Tápfeszültség és interfész csatlakozások tervezési kérdései az emisszió és immunitás tekintetében
 • Különböző táphierarchiák és tápdomain-ek kialakítási lehetőségeinek vizsgálata

Majzik István témái (jelentkezés: majzik (at) mit.bme.hu):

 • A biztonságigazoláshoz használható Goal Structuring Notation alkalmazásának és eszközeinek áttekintése
 • Hibafa és eseményfa analízist támogató eszközök feltérképezése és tulajdonságaik összehasonlítása
 • Hibafa alapú veszély analízis elvégzése konkrét rendszerarchitektúra alapján
 • Hibafa alapú veszély analízis elvégzése tervezési minták alapján
 • Az Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) alkalmazásának áttekintése és analízis mintapélda kidolgozása
 • Megbízhatósági analízis kidolgozása egy megadott áramkörre (az MTBF Calculator eszközzel)
 • Megbízhatósági analízis kidolgozása saját áramkörre (az MTBF Calculator eszközzel)
 • Zárt hálózaton történő kommunikáció védelmi módszereinek áttekintése biztonságkritikus rendszerekben
 • Nyílt hálózaton történő kommunikáció védelmi módszereinek áttekintése biztonságkritikus rendszerekben
 • Többcsatornás biztonsági architektúrák veszély analízis modelljének kidolgozása a Functional Safety Suite eszköz alkalmazásával
 • Hibainjektálásra használható eszközök feltérképezése és tulajdonságaik összehasonlítása
 • Elosztott rendszerekben használatos algoritmus (pl. kölcsönös kizáráshoz, vezetőválasztáshoz, konszenzushoz) modelljének elkészítése és a modell tulajdonságainak igazolása az UPPAAL eszközzel (több feladat lehetséges)

 

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató