Vizsga információk

A tárgy vizsgával zárul. A vizsgák időpontja a félév második felében alakul ki. Vizsgák ütemezését ld. a Neptunon.

Záróvizsga témakörök letölthetők innen.

© 2010-2022 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató