Házi Feladat

Házi feladat elkészítése (2018)

A házi feladat témája egy kisebb méretű kooperatív többágenses rendszer fejlesztése.
Hallgatók a konkrét feladatukat maguk határozzák meg, az alábbi elvek szerint::

- A feladatot intelligens terek valamilyen konkrét változatába kell beágyazni (legyen ez pl. (intelligens) gépkocsi, lakás, előadóterem, iroda,
kórházi kórterem, mélygarázs, stb.).
- Az intelligens tér IT rendszeréhez tartozó ágensek autonóm, ill. emberekkel együtt félig autonóm módon, együttműködve, látják el a tér felügyeletét,
vezérlését, ill. különféle kritikus jelenségek előrejelzését és lekezelését.
- A megcélzott térben meg kell fogalmazni egy kisebb, kritikus jellegű feladatot, amely kezeléséhez szükség lenne 3-4 autonóm, megfelelő funkcionálitású ágensre.
- Meg kell tervezni ágensek érzékelés/ cselekvés/ kommunikáció képességeit.
- Meg kell tervezni ágensek közötti információcserét, a tananyagban megismert protokollok valamelyikének használatával.
- A megtervezett többágenses rendszert meg kell valósítani a specifikált ágensprogramozási platformon. A megvalósítás hangsúlyos része az ágensek párbeszéde és döntéshozatala. Ágensek szenzorikus fizkai információszerzését egyszerű paraméterbeviteli GUI-val elegendő szimulálni.

A feladat megvalósítása céljából a hallgatók kétszemélyes (kivételes és indokolt esetben - háromszemélyes) fejlesztési munkacsoportokat alakítanak ki a 6. héttől kezdve. Minden munkacsoport választ egy vezetőt magának, aki a feladat adminisztrálását (a megoldások feltöltését) a HF portálon (https://hf.mit.bme.hu/) a munkacsoport nevében végzi majd.

A megválasztott feladat rövid (tájékoztató) leírását a 8. hétig várjuk a portálon. Ennek célja a későbbi félreértések és az esetleg alul-, ill. túlmérezetett feladatok kiszűrése.

Az előirt ágensprogramozási platform:  http://jason.sourceforge.net/wp/

Példa egy ágens környezetre, amiből több érdekes HF feladat szabható ki.
Intelligens tér = (az informatika épület) mélygarázs
Ágensek:
- porta örök (emberi ágensek), sorompó-kezelő, vasajtó-kezelő, megvilágítás-vezérlő, lift-kezelő, (smart) gépkocsik ágensei, gk tulajdonosak személyes titkár ágensei.
Misszió-kritikus események:
- garázs tévesen betelt nagyobb számú gk-val,  tűzeset,  vízvezeték-törés,  CO kritikus helyzet,  karambol garázsban, sorompó rampán,  egészségügyi eset (vezető rosszulléte),  közlekedési dugó garázsban,  stb.
GUI-n bevisszük a garázs állapotára és a vészhelyzetre vonatkozó kezdeti adatokat.
Az illetékes ágensek megtárgyalják a teendőket és (szimuláltan) intézkednek.

Házi feladat beadásáról (2018)

A házi feladat a 7. héttől kezdve pótlási hét végéig adható be.

A beadáshoz a házi feladat portálon fel kell tölteni:

(1) Tömörítve a házi feladat lefuttatásához szükséges összes forrásprogramot (ill. szükséges könyvtári programokat) olyan könyvtári struktúrában, ami a programjuk Jason platformon direkt indítását teszi lehetővé.

(2) Irásos beszámolót pdf formátumban.

Az irásos beszámoló tartalma:
- címlap (tárgy neve, Neptun kódja, éve, szerzők, feladat címe) (1 oldal)
- tartalom (1 oldal)
- a feladat leírása (max. 1 oldal)
- a megoldás összefoglalása:  (2-3 oldal)
    ágensek felsorolása a feladatukkal együtt, ágensek kapcsolata, egymástól való függősége, ágensek viselkedése, a többágens rendszer
    összefoglaló ábrája
- a fejlesztés összefoglalása    (1 oldal)
    Milyen Jason verziót használtak?  Mi készült ASL szinten? Mi készült Java szinten?
- a kifejlesztett program ismertetése  (2-3 oldal)
    a program felhasználói interfésze, futási időben módosítható paraméterek, egyes ágensprogramok rövid összefoglalása (BDI jelleggel), program
    egészének összefoglalása (többágenses rendszer jelleggel)
- a kifejlesztett program működéséről felvett 1-2 perces videó tárolási URL-je (pl. Youtube cím).

 

Házi feladat pontozásáról (2018)

Az előirásnak megfelelő módon dokumentált (*), de kevés igényességgel megvalósított megoldás 10 pontot ér, ettől mínőségében lényegesen eltérő megoldást és a dokumentálását további (maximum) 15 ponttal díjazzuk.

(*) ld. e lapon előbb, vastagon szedve.

 

Házi feladat beadási határidejéről (2018)

A házi feladat a szorgalmi időszak végéig normál beadás formájában, a pótlási hét végéig késedelmes beadás formájában leadható. Utóbbi esetben a KTH különeljárási díjat ír majd ki a vizsgaidőszak vége után. A konkrét határidők kapcsán  a HF portál az iránymutató.
 

© 2010-2018 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató