Házi Feladat

Házi feladat elkészítése (2020)

A házi feladat témája egy kisebb méretű kooperatív többágenses rendszer fejlesztése. Hallgatók a konkrét feladatukat maguk határozzák meg, az alábbi elvek szerint:

 • A feladatot intelligens terek valamilyen konkrét változatába kell beágyazni (legyen ez pl. (intelligens) gépkocsi, lakás, előadóterem, iroda, kórházi kórterem, mélygarázs, ház, természetes terület egy része, stb.).
 • Az intelligens tér IT rendszeréhez tartozó ágensek autonóm, ill. emberekkel együtt félig autonóm módon, együttműködve, látják el a tér felügyeletét, vezérlését, ill. különféle kritikus jelenségek előrejelzését és lekezelését.
 • A megcélzott térben meg kell fogalmazni egy kisebb, kritikus jellegű feladatot, amely kezeléséhez szükség lenne 3-4 autonóm, megfelelő funkcionálitású ágensre.
 • Meg kell tervezni ágensek érzékelés / cselekvés / kommunikáció képességeit.
 • Meg kell tervezni ágensek közötti információcserét (preferáltan a tananyagban megismert protokollok valamelyikének használatával).
 • A megtervezett többágenses rendszert meg kell valósítani a specifikált ágensprogramozási platformon. A megvalósítás hangsúlyos része az ágensek párbeszéde és döntéshozatala. Ágensek szenzorikus fizkai információszerzését egyszerű paraméterbeviteli GUI-val elegendő szimulálni.
 • Igényesebb GUI kialakításához (amennyiben a választott feladat jellegéhez passzol) használható a tanszéken a Rendszertervezés II. Laboratórium MIT4-es méréséhez kialakított RescueFramework keretrendszer grafikus megjelenítő kódrészleteinek beépítése a program GUI-jába - ezek felhasználásával bizonyos feladattípusok esetén az ágensek mozgásának és állapotának megjelenítése jelentősen egyszerűbb lehet, mint egy saját GUI nulláról történő kialakítása. Az előbbiekben linkelt megjelenítő felhasználása csak egy lehetőség, nem kötelező élni vele.

A feladat megvalósítása céljából a hallgatók kétszemélyes (kivételes és indokolt esetben háromszemélyes) fejlesztési munkacsoportokat alakítanak ki a 6. héten. Minden munkacsoport választ egy vezetőt magának, aki a feladat adminisztrálását (a megoldások feltöltését) a HF portálon (https://hf.mit.bme.hu/) a munkacsoport nevében végzi majd. A munkacsoport vezetője feltölt a 7. hét végéig egy csapat regisztrációs PDF fájlt a portálra, ahol a csapattagok neve illetve a vezető szerepel.

A megválasztott feladat rövid (tájékoztató) leírását a 8. hétig várjuk a portálon. Ennek célja a későbbi félreértések és az esetleg alul-, ill. túlmérezetett feladatok kiszűrése.

Az előirt ágensprogramozási platform:  http://jason.sourceforge.net/wp/

 

Házi feladat beadásáról

A házi feladat a 9. héttől kezdve pótlási hét végéig adható be (de a pótlási héten már a késedelmes beadás formájában, ld. a beadási határidőt a lap alján). A beadáshoz a házi feladat portálon fel kell tölteni:

(1) Tömörítve a házi feladat lefuttatásához szükséges összes forrásprogramot (ill. szükséges könyvtári programokat) olyan könyvtári struktúrában, ami a programjuk Jason platformon direkt indítását teszi lehetővé.

(2) Irásos beszámolót pdf formátumban.

Az irásos beszámoló tartalma:

 • címlap (tárgy neve, Neptun kódja, éve, szerzők, feladat címe) (1 oldal)
 • tartalom (1 oldal)
 • a feladat leírása (max. 1 oldal)
 • a megoldás összefoglalása:  (2-3 oldal)
  • ágensek felsorolása a feladatukkal együtt, ágensek kapcsolata, egymástól való függősége, ágensek viselkedése, a többágens rendszer összefoglaló ábrája
 • a fejlesztés összefoglalása    (1 oldal)
  • Milyen Jason verziót használtak? 
  • Mi készült ASL szinten?
  • Mi készült Java szinten?
 • a kifejlesztett program ismertetése  (2-3 oldal)
  • a program felhasználói interfésze, futási időben módosítható paraméterek, egyes ágensprogramok rövid összefoglalása (BDI jelleggel), program egészének összefoglalása (többágenses rendszer jelleggel)
 • a kifejlesztett program működéséről felvett 1-2 perces videó tárolási URL-je (pl. Youtube cím).

 

Házi feladat pontozásáról

Az előirásnak megfelelő módon dokumentált (*), de kevés igényességgel megvalósított megoldás 10 pontot ér, ettől mínőségében lényegesen eltérő megoldást és a dokumentálását további (maximum) 15 ponttal díjazzuk.

(*) ld. e lapon előbb.

 

Házi feladat beadási határidejéről

A házi feladat a szorgalmi időszak végéig normál beadás formájában, a pótlási hét végéig késedelmes beadás formájában leadható. Utóbbi esetben a KTH különeljárási díjat ír majd ki a vizsgaidőszak vége után. A konkrét határidők kapcsán a HF portál az iránymutató.
 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató