Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: félévközi jegy megszerzése

A Szakdolgozat-készítés tantárgyat egy adott félévben kell elvégezni. A tantárgy elvégzésének szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a hallgató a szakdolgozatot a kiírásban szereplő határidőre elkészítse és beadja. A tantárgy érdemjegyét a témavezető, külső témavezető esetén a belső konzulens adja.    

b.       A szakdolgozat beadása

A szakdolgozat beadási határideje a szorgalmi időszak utolsó napja.

A szakdolgozat beadhatóságát a tanszéki konzulens minősíti. Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma esetén a külső konzulens ajánlást ad a beadhatóság minősítéséhez. A szakdolgozat beadásának tartalmi feltétele: a szakdolgozatban be kell mutatni a feladatkiírásban megnevezett, összes önállóan kidolgozandó részfeladat megoldását. Ha egy részfeladat megoldása mégis ellehetetlenül, akkor kivételes esetben a szakdolgozat tanszékvezetői engedéllyel beadható, de a részfeladatra vonatkozó alfejezetben deklarálni kell az ellehetetlenülés tényét, és meg kell adni az ellehetetlenülés okát.

A szakdolgozat formai követelményei: A szakdolgozatot írásban, egy kötetben, keménytáblás borítással, szükség esetén mellékletekkel, egy példányban kell beadni. Két vagy több hallgató közös témájú szakdolgozatát külön kötetben kell elkészíteni. A szakdolgozat elkészítésével, beadásával és megvédésével kapcsolatos tudnivalókról a tanszék a kiadáskor tájékoztatja a hallgatót. 

A tantárgy sikeres elvégzése során elkészített szakdolgozat érdemjegyét a záróvizsga bizottság állapítja meg.

 

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató