Jegyzetek

A Szakdolgozat tárgyhoz szükséges szakirodalmat és jegyzeteket a konzulens jelöli ki.