Követelmények

Követelmények

 Tárgyi követelmények (2012): ld. VIK Dékáni Hivatal


A szorgalmi időszakban

Zárthelyi: Félév közben egy nagy ZH, ill. pótZH, a Dékáni Hivatal által kijelölt időpontban, amely a pótlási héten pótolható. A szükséges minimum szint az elérhető 50 pont 40%-a, azaz 20 pont. Az érvényes ZH pontszámának 50%-a hozott pontként számít bele a végső osztályzatba.

Házi feladatok: A félév közben egy házi feladat kerül kiírásra max. 25 pont értékben. Az aláíráshoz a feladatot legalább 10 pontos szinten meg kell oldani. A feladatok kiírása és beadása, valamint az ütemezés közzététele az erre a célra a félév elejétől üzemelő weboldalon keresztül történik.

A verseny: A félév során a hallgatók opcionálisan részt vehetnek egy belső versenyen, ahol általuk készített intelligens ágensek mérkőznek egymással. A verseny kiírásában részletezett módon pontok szerezhetők, melyek a félév végén az összesített pontszám megállapításkor kerülnek beszámításra.

Aláírás: Az aláírás megszerzésének feltétele, az érvényes zárthelyi és legalább egy minimális szinten beadott házi feladat.

 A vizsgaidőszakban

 Vizsga: A vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát tartunk. A vizsga beugrót is tartalmazhat, melynek elégséges teljesítése a dolgozat további javításának előfeltétele, de eredménye nem számít bele a végső jegybe. A vizsgán a minimum szint a megszerezhető 50 pont 40%-a, azaz 20 pont.

Osztályozás: A végső pontszám a vizsgára kapott pontok, a zárthelyiről hozott pontok, a házi feladatra kapott pontok, valamint a versenyen szerzett pontok összegeként áll. A jegyeket az alábbiak alapján határozzuk meg:

             39 pont alatt     elégtelen

             40-49 pont       elégséges

             50-64 pont       közepes

             65-74 pont       jó

             75 pont felett    jeles

A legalább 70 pontot szerzett hallgatóknak lehetőséget adunk szóbeli vizsgát tenni a jobb jegyért. A szóbeli vizsga során a jegyen rontani is lehet. 


A korábbi félévekben teljesített zárthelyi pontokat, valamint a tavalyi HF pontokat automatikusan elfogadjuk, azonban a hallgatóknak jogában áll e pontokon a megfelelő újbóli részvétellel javítani.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató