Általános információk, ütemezés

Ütemezés (2017.)

A félév ELŐZETES ütemzése INNEN tölthtő le. A regisztrációs hétig ez még változhat, de a páros-páratlan hetek beosztását próbálom nem módosítani.

 

Követelmények

A félév folyamán minden hallgatónak 5 mérést kell teljesítenie. Ebből egy sikertelen mérés pótolható a félév folyamán, függetlenül attól, hogy ez hiányzás vagy elégtelen osztályzat miatt szükséges. A mérések nagy része beugróval indul, melynek sikeres teljesítése a mérés megkezdésének feltétele. A beugró kérdésekre a mérési útmutatók tartalmaznak példákat, de bármilyen kérdés előfordulhat, ami a kiadott anyagok alapján megválaszolható. (Az előző mondat arra próbál utalni, hogy nem jó taktika bemagolni a mérési útmutatókban levő kérdésekre a wiki-n levő választ.) 
Az egyes mérések követelményei:

  • 1. mérés: Verilog beugró, amelyet 1-5-ig osztályozunk. A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek értékelése megfelelt/nem-megfelelt. Hiányzás vagy bukás esetén elveszik a pótlási lehetőség, de fizikailag ezt a mérést nem kell pótolni, eredménye nem számít bele a félév végi osztályzatba.
  • 2. mérés: Verilog + logikai analizátor beugró, amelyet 1-5-ig osztályozunk. A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek értékelése megfelelt/nem-megfelelt.
  • 3. mérés: Verilog + SPI beugró, amelyet 1-5-ig osztályozunk. A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek értékelése megfelelt/nem-megfelelt. Ezen túlmenően erre a mérésre kell elkészíteni az 5. mérés házi feladatához kapcsolódó blokkvázlatot, melyet a mérés elején meg kell mutatni a mérésvezetőnek. Ennek célja, hogy senki ne induljon el teljesen rossz irányba, tehát nem az a kritérium, hogy tökéletes legyen a blokkvázlat, hanem az, hogy átgondoljátok a házi feladat megoldását. A saját blokkvázlat készítése viszont kritérium (nem papírzsebkendőre skiccelve). A blokkvázlatnak kb. olyan részletesnek kell lennie, mint a 3. mérés útmutatójában szereplő SPI egységnek. A blokkvázlat hiánya vagy nem megfelelő minősége az 5. mérés elbukásának számít, a 3. mérés elvégzését nem befolyásolja.
  • 4. mérés: A beugró maga a rövid házi feladat, ezt 1-5-ig osztályozzuk, míg a jegyzőkönyvet továbbra is megfelelt/nem megfelelt kategóriákba sorolva értékeljük.
  • 5. mérés: A mérés megkezdésének feltétele a megfelelő készültségi fokú házi feladat (forráskódok, szimulációs eredmények - lásd útmutató). A mérés során a hozott kódot kell a panelen ténylegesen működő formába önteni. A megfelelő kód elkészítése és ellenőrzése ~10 órát igényel, így célszerű a mérés előtti nap estéjénél hamarabb elkezdeni.

A méréseken az órai munkát külön nem osztályozzuk, elsősorban azért, hogy az esetleges rosszabb osztályzat lehetősége ne csökkentse a kérdezési kedvet. Tehát: a cél az volna, hogy a 4 óra végére mindenki megértse a mérés anyagát, függetlenül attól, hogy ehhez mennyi segítségre van szüksége. Úgyhogy tessék nyugodtan kérdezni.

A félévet egy (gyakorlati) ellenőrző mérés (EM) zárja, melyet minden hallgató egyénileg végez. Az EM magában foglal Verilog és logikai analizátor feladatokat (ezek külön-külön kerülnek osztályozásra, s mindkettőből el kell érni az elégséges szintet), időtartama 2 óra. ZH nincs. A félév végi jegyben 20% az 2-4 mérések beugróinak átlaga, 20% az 5. mérés osztályzata és 60% az EM osztályzatok átlaga (kerekítés csak a számítás legvégén történik).

Az EM-re készülés egyik fontos forrás dokumentuma a jegyzőkönyv, tehát nyomatékosan kérnék mindenkit, hogy olyan jegyzőkönyvet készítsen, amiből ő 3 hónap távlatából is (újra) meg tudja érteni és reprodukálni tudja az adott mérést. A jegyzőkönyvvel szemben támasztott alapvető kritériumokat természetesen mindenkinek teljesíteni kell, de aki úgy érzi, hogy 200 képernyőmentés és 100 sor komment szükséges a reprodukálhatósághoz, az nyugodtan írjon ilyen jegyzőkönyvet.

Mérésvezetők

N/A

Jegyzetek elérése

A Jegyzetek oldalon található fájlokat csak a portálra történő belépés után lehet elérni. A belépés a BME Címtár autentikációs szolgáltatásán keresztül lehetséges, ehhez a jöbb felső "Bejelentkezés" menüben a "BME Címtár bejelentkezés" opciójára kell klikkelni.

© 2010-2023 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató