Szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment szakirány

 
 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
 
Szolgáltatásfejlesztés és menedzsment
SZAKIRÁNY
 
 
 
Célkitűzések
 
A GDP mind nagyobb hányada (egyes becslések szerint 70%) származik a szolgáltatószektorból (bankok, turizmus, szállítmányozás, stb.). A mindennapi életben ma már egyre természetesebb, hogy a vállalatok egymás közötti, ill a fogyasztónak szánt szolgáltatásaikat internetes felületek segítségével teszik elérhetővé, a pizzarendeléstől az e-banking szolgáltatásokig.
A "Szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment" szakirány célkitűzése a szolgáltató szektor informatikai eszközökkel történő támogatására való felkészítés.
A hallgatók megismerik a szolgáltatásorientált rendszerek üzleti és IT szempontok szerinti tervezésének feladatát és működtetés teljes életciklusát, azaz képessé válnak a szakértői igényfelméréséről az implementációig, felügyeletig és karbantartásig terjedő spektrum feladatainak elvégzésére.
A szakirány elvégzése során a hallgatók végigkövetik a rendszerintegráció tervezési lépéseit a követelmény felmérés, modellezés, teljesítménybecslés feladatain keresztül. Megismerkednek az implementáció/integráció, valamint a működő rendszer üzemeltetésének főbb kérdéseivel, ideértve a nyomonkövetést, a változások kezelését (életciklus), és az iparági ill. törvényi követelményeknek való megfelelőség igazolását.
A szakirány hátterét képező Service Science, Management and Engineering (SSME) megközelítést világszerte 130 képzési programban oktatják összesen 410 egyetemen, felősoktatási intézményben, dacára annak, hogy maga a megnevezés is csak az utóbbi évtizedben jött létre, és a képzés világszerte csak az utóbbi 5-7 évben indult meg. Ez a robbanásszerű terjedés is jelzi azt, hogy mind a hazai, mind pedig a világpiacon az ilyen felkészültségű szakemberek iránt nagyon nagy az igény. Magyarországon hasonló megközelítéssel eddig szakirányú továbbképzésben, ill. egyetemi képzések választható tárgyaiban találkozhatott az érdeklődő hallgató, és a képzés létrehozásának egyik kezdeményezője a Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) volt, amely 2006. decemberében jött létre. Az alapítvány, ill. a Magyar Outsourcing Szövetség mögött állnak a legnagyobb bankok, kölcsönzőcégek, számítástechnikai vállalatok, tanácsadó cégek stb.
Bővebb információ az Service Science, Management and Engineering megközelítésről a University of Cambridge , az IBM és az SZTMK oldalain. A szakirány a BME VIK három, a szoftvertechnológiai ismeretek oktatásában kulcsszerepet betöltő tanszékének összefogásából született meg:
Megszerezhető ismeretek
A szakirányt elvégzett hallgatók a következő feladatokat tudják elvégezni:
 • A szolgáltatások informatikai megoldásaihoz kapcsolódó igényfelmérés, szakértői tanácsadás.
 • Követelmények felmérése és meghatározása.
 • Szolgáltató informatikai rendszerek szisztematikus tervezése, méretezése és implementációja.
 • Kapcsolódó gazdaságossági számítások.
 • Fejlesztési projektek vezetése.
 • Rendszerek felügyelete, továbbfejlesztési javaslatainak kidolgozása.
Potenciális munkahelyek
A szakirányt végzettek tipikus munkakörei/elhelyezkedési lehetőségei:
 • Rendszerintegrátor (Integration Architect) (nagy rendszerek kiépítésének 40%-a integrációs költség)
 • Szolgáltatástervező (Service Architect)
 • Consulting
 • Nagyvállalati és kormányzati projektek
 • Tipikus szolgáltatás-orientált iparágak (bankok, biztosítók, logisztika)
 • A szakirány támogatója a Magyar Outsourcing Szövetség
  (66 tagvállalat pénzügyi szolgáltatók, szállítmányozók, humán erofőrrás szervezők, informatikai cégek)
A legmodernebb technológiák megismerését segítik az ipari partnereink által támogatott speciális laboratóriumok (összesen 8). A hallgatók hozzáférhetnek többek közt az alábbi laborokhoz/szoftverekhez
 • IBM technológiai laboratórium
 • VMWare partnership (virtualizáció)
 • Intel virtualizációs laboratórium
Partnerek és projektek

A szakirányban oktató tanszékek főbb ipari partnerei, kapcsolatai:

 • Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány
 • IBM Budapest Center of Advanced Studies
 • Innovációs projektek
 • Oktatóanyagok
 • Morgan Stanley IT
 • SUN
 • HP
 • ORACLE
 • Nokia Siemens Networks
 • ACCENTURE
 • NUANCE-Recognita
 • Kis és középvállalatok, pl. Answare, DSS, OptXware Kutatás-Fejlesztési Kft.
 • Kormányzati szektor (EKK, OEP, KEKKH)
 • Technológiai platformok szoftver és szolgáltatás területen: NESSI Hungary (90 tagszervezet), NESSI EU

A szakirány oktatóinak a témakörhöz tartozó főbb referenciái:

 • SENSORIA (EU FP6): A jövő szolgáltatásainak modell alapú tervezése
 • DESEREC (EU FP6): Nagy IT rendszerek biztonságos rekonfigurációja
 • SecureChange (EU FP7: Garantált biztonság gyorsan változó rendszerekben
 • E-Freight (EU FP7): Egységes logisztikai ''szolgáltatás ablak'' EU szinten
 • AMBER (EU FP7): Szolgáltatásbiztonsági mérések
 • Több kapcsolódó IBM Faculty Award
 • Ipari K+F projektek (Morgan Stanley, IBM)
 • Katasztrófaelhárítás tervezése (Groupama Biztosító)
 • SOA keretrendszerek összehasonlító vizsgálata
 • Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer Kialakítása
A szakirány tárgyai
Üzleti IT rendszerek modellezése (1. félév)
  A tantárgy a gazdaságinformatikai rendszerek tervezési folyamatát, az üzleti alkalmazások és az azokat kiszolgáló informatikai infrastruktúra tervezését és -méretezést tárgyalja modellalapú megközelítésben. A hallgatók megismerik a helyességbizonyítás, teljesítményanalízis és szolgáltatásbiztonság alapfogalmait és megjelenésüket a modellezésben. A modellezéshez kapcsolódó gyakorlati méretezési és (gazdasági és informatikai jellegű) méréstechnikai feladatokban jártasságot szereznek. A tárgy általános modellezési paradigmák mellett a gazdasági rendszerekben alkalmazott szakterületspecifikus modellezési nyelveket is ismerteti.
Tudásalapú szolgáltatások(2. félév)
  Elosztott számítógépes környezetekben (internet, intranet) bőséges információ áll rendelkezésre számos területre vonatkozóan. Ezen adatok, ismeretek integrálása, kombinálása kiszélesíti az információs rendszerek szolgáltatásainak körét, újfajta alkalmazások megvalósítását teszi lehetővé. A tárgy célkitűzése megismertetni a hallgatókat elosztott információs bázisok (adatbázisok, XML dokumentumok, szöveg korpuszok) integrálásának, az elérhető információk kinyerésének módszereivel.
Szolgáltatásorientált rendszerintegráció (2. félév)
  A közigazgatásban világszerte előtérbe kerül az ügyfélcentrikus, szolgáltatás szemléletű működés, amelyik az internet bázisán helyi és időbeli korlátozások nélkül elérhető, egységes ügyintézési felületet kínál az állampolgároknak. Ugyanez az infrastruktúra az üzleti és állami szféra határterületén működő alapvető közszolgáltatásokkal (energia, távközlés, pénzügyek) kapcsolatos elektronikus ügyintézésre is lehetőséget kínál. Az egységes, integrált szolgáltatások több önálló szervezet heterogén platformon működő, szemantikailag sem egységes informatikai rendszerének összekapcsolását és együttműködését igénylik. A tárgy az erre irányuló fejlesztések feladatainak, folyamatainak megértéséhez, az abban való közreműködéshez szükséges informatikai és szervezési ismeretek átadását és készségek kialakítását célozza.
Folyamatmenedzsment megoldások SOA környezetben (3. félév)
  A SOA (Szolgáltatás Orientált Architektúra) paradigma új kihívások elé állítja az informatikusokat, rendszer- és folyamatszervezőket egyaránt. A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a SOA-val és a hozzá kapcsolódó szervezési, technikai irányelvekkel, megoldásokkal. Az előadások érintik a terület üzleti, integrációs kihívásait, s kiemelten tárgyalja a SOA alapú folyamat-menedzsment megoldásokat, továbbá kitér az üzemeltetés, felügyelet kérdéseire is. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására korszerű fejlesztőeszközök segítségével.
Szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment a gyakorlatban (3. félév)
  A szakirány tárgyaiban tanultak szintézise és új ismeretek elsajátítása oly módon, hogy a reálgazdaságból meghívott előadók esettanulmányokon illusztrálják az egyetemi oktatók által tartott elméleti áttekintést. Így a hallgatók gyakorlati példákon keresztül megismerik a szolgáltatásfejlesztés és menedzsment aktuális metodikáját és technológiáját, az SSME-t (Service Science, Management and Engineering).
További információ a Szolgáltatásfejlesztés és menedzsment szakirányról:
Dr. Pataricza András egyetemi tanár, szakirányfelelős
I. B. 420. szoba; telefon: 463-3595; e-mail: pataric@mit.bme.hu

Gönczy László ügyvivő szakértő (operatív ügyek)
I. B. 419. szoba; telefon: 463-3594; e-mail: gonczy@mit.bme.hu

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató