Távoktatás

A tárgy oktatása távoktatási formában történik a 2020. 03. 23-tól. A tárggyal kapcsolatos általános kommunikációra Neptun üzeneteket valamint az MS Teams tárgyspecifikus megoldásait használjuk, és erre kérünk minden hallgatót is.

A félévközi követelményekben nincs lényegi változás, a házi feladat a távoktatás keretei között is beadhatók, csak a személyes beadás helyett erre egy telekonferencia lesz szervezve a csoportoknak. A beadás során szükség lehet a hallgatói számítógép desktop-jának vagy egyes alkalmazásainak a megosztására.

Ha a vizsaidőszakban is marad a távoktatás, akkor a szóbeli vizsgát is telekonferencia formában fogjuk megszervezni, annyi változtatással, hogy nem lesz felkészülési idő, viszont ennek megfelelően kevésbé struktúrált válaszokat is elfogadunk (pontosan úgy, mint az a záróvizsgákon egyébként is történik a tárgyból).

A telekonferenciákon kérjük, hogy élő videót lássunk az éppen bemutató vagy vizsgázó hallgatókról a telekonferencia teljes idejében, ezekben az esetekben természetesen a vizsgázó is látható lesz.

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató