Házi feladat

Házi feladat témája

A házi feladat egyik részében a BAMBI házi feladatot kell megvalósítani FreeRTOS-szal az STK3700 kártyán, és azt ki kell egészíteni soros kommunikációval (ha abban eredetileg az nem volt), hogy a rendszert soros porton is el lehessen érni, azt lehessen távolról vezérleni, abból adatot lekérdezni. Ha a BAMBI HF olyan típusú, hogy az ilyen távvezérlés nem valósítható meg, akkor a Témalabor feladat folytatható, vagy a hallgató javasolhat egy számára érdekes feladatot, legvégső esetben a konzulens ír ki valamilyen feladatot.

A feladat második részében el kell készíteni egy olyan Linux programot, ami a mikrokontrolleren futó programmal soros porton együttműködve képes a beágyazott rendszer vezérlésére, abból tud adatot gyűjteni (pl. egyszerű TAB szeparált fájlba) és az adatokat megjeleníteni (pl. idődiagrammokat generálva gnuplot-tal). A Linux program parancssorban fogadja a fontos paramétereket, pl. soros porti device neve, adatfájlok nevét és helyét a fájlrendszerben, stb.

A házi feladat megoldásához szükséges technológiákat a félév során a gyakorlatokon példaprogramokkkal bemutatjuk.

A házi feladatok elkészítését konzulensek segítik.

2018-ben a konzulensek:

  • FreeRTOS és beágyazott oldal: Naszály Gábor
  • Linux és PC oldal: Wacha Gábor

Ütemezés

A házi feladat tervezett ütemezése szorgalmi időszakban:

  • 2. hét: STK3700 kártya kiosztása
  • 4. hét: házi feladatok véglegesítése a konzulensekkel
  • 14. hét: Házi feladat beadása a szorgalmi időszakban

HF csoportok és feladatok (2018)


Csoport NEPTUN kód HF neve
1 HX8ROW Adatgyűjtő
  BBL0DJ  
2 TKDZ33 Reakcióidőmérő 1.
  QXZZL0  
3 DP2DXN Emberi késleltetés mérése
  HA6XSU  
4 K3VH3H Parancsor alapú peroféria kezelés 1.
  E50POZ  
5 C7UV3F Parancsor alapú peroféria kezelés 2.
  DLDWNI  
6 IES1S5 Reakcióidőmérő 2.
  G3MZH6  
7 PYRKMK Játék vezérlése, eredményből statisztika
     
8 QBV1MO Módosított reakcióidő mérő (lefelé számlálót adott értéknél megállítani)
  HNWQY8  
9 LAPON6 Reakcióidőmérő 3.
  HNEDSH  
10 T8OUCT Kacsavadászat alapú reakcióidőmérés
  Z9JQGT  
11 GQ9P3U Érkezés és távozás jelzése mozgásérzézelővel
  JQ2AP9  

Beadás módja

A házi feladatokat személyesen kell bemutatni, legalább az egyik konzulens jelenlétében.

A házi feladat kódját (külön a beágyazott projekt, külön a Linux projekt) email-ben kell elküldeni és dokumentációját Naszály Gábornak kell elküldeni. A dokumentáció röviden ismertesse a beágyazott FreeRTOS kód működését, a használt soros kommunikációs protokollt, és a Linux program működését.

A házi feladartokat értékeljük, azokat három csoportba soroljuk. Ez a három csoport:

  • Nem felelt meg (Aláírást sajnos nem adhatunk ebben az esetben, de reméljük ilyen minőségű feladat nem lesz. :-) )
  • Megfelelet
  • Kiválóan megfelelt (Ezt figyelembe vesszük a vizsga során, ha a vizsga legalább 2-es, egy plusz jegy formájában)

Törekszünk arra, hogy a kiválóan megfelelt feladatok az összes feladat felét-harmadát tegyék ki.

A szorgalmi időszak 14. hete előtt beadott feladat a konzulensek által adott visszacsatolás alapján javítható a szorgalmi időszak végéig.

© 2010-2018 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató