Együttes HW-SW tervezés

Nagymegbízhatóságú rendszerek együttes HW-SW tervezése
Típus: 
FKFP
Kezdés éve: 
1996
Befejezés éve: 
1998

Tanszéki projektvezető

A munkatárs fényképe
professor emeritus
Szoba: IE329
Tel.:
+36 1 463-2676
Email: selenyi (*) mit * bme * hu

Tanszéki résztvevők

A munkatárs fényképe
professor emeritus
Szoba: IE329
Tel.:
+36 1 463-2676
Email: selenyi (*) mit * bme * hu

Elérhetőségek

Koordinátor: 
BME MIT
Felelős: 
Selényi Endre

Bemutatás

Az általunk vátt megközelítés elsődlegesen funkcionális. Olyan módszerek kidolgozását tűztük ki célul, amelyek illeszkednek a hardver-szoftver együttes tervezés leírásmetodikáihoz, nem igényelnek speciális erőforrásokat a végtermékben, egyaránt alkalmazhatók a funkciók hardver és szoftver realizációjában. Az alkalmazandó módszerek függnek attól, hogy a vezérlés vagy az adatstruktúra hibatűréséről van-e szó. A vezérlési szekvencia hibatűrésének alapja mind a hardver, mind a szoftverimplementáció esetén a vezérlési állapotok redundáns kódolása, majd annak ellenőrzése, hogy az állapotszekvencia szintaktikailag megengedett-e. Az adattranszformációk hibavédelmének fő módszere az adatok redundáns kódolása. Itt az adatátvitel klasszikus kódjai mellett kitüntetett szerepük van speciális kódoknak is, pl. az aritmetikai maradékkódoknak.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató