Szimulációs keretrendszer 5G ORAN csomagfeldolgozás verifikációjához

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
tanársegéd
Szoba: IE335
Tel.:
+36 1 463-1265
Email: rtamas (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Törölt (nem látszik a listákban)
Kiírás éve: 
2021
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

A telekommunikációs iparban a közeljövő várhatóan egyik legfontosabb technológiája az 5G O-RAN (Open Radio Access Network).

Az 5G hálózatok egyik fontos újítása, hogy a hálózati architektúrát 3 részre bontják: RU – radio unit; DU – distributed unit; CU – centralized unit. Ez lehetővé teszi ezen elemek viszonylag szabad elhelyezését és implementációját: pl. késleltetés kritikus esetben akár mindhárom egység megvalósítható az adótorony közvetlen közelében, de az is lehetséges, hogy a SW rétegek (DU, CU) egy távoli felhőben kapnak helyet.

Az O-RAN célja, hogy a rétegzett 5G architektúrára építve olyan nyílt, szabványos interfészeket és API-kat hozzon létre, melyek segítségével biztosítható az egyes részegységek gyártótól és implementációtól független alkalmazhatósága. Az O-RAN Alliance a specifikációk publikálása mellett összefogott a Linux Fondation-nel, létrehozva az O-RAN Software Community (SC)-t, melynek célja egy nyílt forráskódú implementáció létrehozása.

A feladat célja egy UVM alapokon nyugvó szimulációs keretrendszer létrehozása, amely lehetővé teszi 5G O-RAN hálózat részegységeinek verifikációját.

A téma több (ideális esetben 3-4) félévet igényel, az elvégzendő feladatok:

 • Ismerje meg az 5G O-RAN felépítését, funkcionális elemeit.
 • Térképezze fel az O-RAN SC-ben elérhető nyílt forráskódú komponenseket
 • Jelölje ki a lehetséges adat-betáplálási és ellenőrzési pontokat
 • Készítsen tervet:
  • A betáplálandó teszt-adatok előállításának módjára (pl. véletlenszerű, előre felvett, generáló algoritmus, stb.)
  • Az ellenőrzési pontokon az előálló adatok ellenőrzésére (pl. golden model, előre felvett, stb.)
 • Vizsgálja meg a HDL szimulátorok és a C/C++ nyelvű komponensek együttműködési lehetőségeit
 • Ismerje meg a SystemVerilog nyelvet.
 • Ismerkedjen meg az UVM verifikációs környezettel, a az egyes komponensekkel.
 • Tervezze meg az 5G O-RAN szimulációs keretrendszert.

A feladatra MSc hallgató jelentkezését várjuk, a téma kiméretéből adódóan elsősorban önálló laboratórium keretében.

A témát választó hallgató ösztöndíjban részesül a témát kiíró Flex Magyarország részéről.

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató