Rotorpozíció-szenzor kompenzálása PMS motorokban (Robert Bosch Automotive Steering GmbH)

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE415
Tel.:
+36 1 463-3585
Email: renczes (*) mit * bme * hu
Külső konzulens: 
Virosztek Tamás (Robert Bosch Automotive Steering GmbH)

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2022
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

A forgórész szögpozíciója az elektromos motorok mezőorientált szabályzásának egyik kulcsparamétere, hiszen a Park transzformáció ezen az információn alapul. A rotorpozíció-szenzornak (rotor position sensor, RPS) – minden más szenzorhoz hasonlóan – vannak nemideális tulajdonságai. Mindazonáltal a rotorpozíció mérésének bizonytalansága hibát eredményez a direkt és kvadratikus áramok kiszámításában, így nemkívánt nyomatékingadozásokhoz vezet. Ez nyomatékingadozás elsősorban egyes kitüntetett harmonikus frekvenciákon jelentkezik és rontja a motor felhasználhatóságát. A jelölt feladata egy mérési-jelfeldolgozási eljárás fejlesztése, amely megtalálja az optimális RPS kompenzáló paramétereket a lehető legkevesebb mérés alapján. A javasolt eljárás helyességét tesztpadon végzett mérésekkel kell igazolni, összehasonlítva a nyomaték ingadozását kompenzált és kompenzálatlan esetekben. Az algoritmus konvergenciáját szintén igazolni kell.

A feladat főbb elemei az alábbiak:

  • a mezőorientált szabályzás megismerése, a rotorpozíció-mérés és a nyomatékingadozás mérésének megértése,
  • a rotorpozíció-szenzor tipikus nemideális tulajdonságainak megértése, valamint a kompenzáló módszerek megismerése,
  • egy olyan eljárás fejlesztése, amely a lehető legkevesebb mérés felhasználásával megtalálja az optimális kompenzáló paramétereket, valamint
  • a javasolt eljárás helyességének és működőképességének igazolása tesztpadon végzett mérések által.

 

Kulcsszavak: méréstechnika, jelfeldolgozás, optimalizálás, szabályzástechnika

Kiméret: MSc önálló labor (2 félév) vagy MSc diplomaterv (2 félév). Titoktartási nyilatkozat (non-disclosure agreement, NDA) szükséges. 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató