Autóipari kommunikációs szoftver konfigurációja és integrációs tesztelése

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
habilitált docens
Szoba: IE416
Tel.:
+36 1 463-4114
Email: sujbert (*) mit * bme * hu
Külső konzulens: 
Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2016
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Egy modern gépjármű biztonsági és komfortfunkcióit számos beágyazott vezérlőegység (ECU) támogatja.  Az ezen számítógépeken futó szoftver komplexitása gyakran összemérhető a desktop szoftverekével, pl. egy elektronikus kormányrendszer kb. 150 szoftverkomponensből, több ezer kapcsolatból és félmillió kódsorból áll. Annak érdekében, hogy ez a nagyfokú komplexitás verifikációs szempontból kézbentartható legyen, a tesztelést több lépésben, a szoftver hierarchia különböző szintjein, különböző módszerekkel kell elvégezni. Az integrációs tesztelés alapvetően két célt szolgál: verifikálja (i) a System Under Test (SUT) moduljainak egymás között használt interfészeit és az azokon keresztül zajló interakciókat, valamint (ii) a SUT és a rendszer többi modulja, illetve komponense közötti interfészeket és az azokon keresztül zajló interakciókat.

Az AUTOSAR konzorcium által specifikált szoftverarchitektúrában a Basic Software (BSW) részét képező kommunikációs stack moduljai teszik lehetővé, hogy az alkalmazás réteg komponensei által a Runtime Environmenten (RTE) keresztül küldött információ eljusson a mikrokontroller perifériáihoz. A kommunikációs stack számos modulból áll, melyek elsődleges feladata, hogy a hardver és a kommunikációs busz sajátosságait elfedve egységes szolgáltatásstruktúrát biztosítson az alkalmazás réteg számára. A stack integrációs tesztelése során a verifikáció alapjául szolgáló tesztesetek leírását a konzorcium szintén specifikálja.

A hallgató feladata a jelenleg rendelkezésre álló teszt keretrendszerre építkezve (i) a kommunikációs stack konfigurációja, (ii) a keretrendszer kiegészítése néhány magas szintű funkcióval, (iii) az említett szabvány által specifikált teszt esetek implementálása, azok futtatása CAN, illetve FlexRay kommunikáció esetén, valamint (iv) a SUT működésének verifikációja és erőforrás-felhasználásának mérése.

A feladat megoldása során a hallgató megismeri egy tipikus autóipari kommunikációs szoftverrel szemben támasztott követelményeket, megszerzi a szükséges rendszer szintű ismereteket, jártasságot szerez az AUTOSAR szoftver modulok integrációjában, valamint felkonfigurálásában és kialakít egy olyan teszt rendszert, amely lehetővé teszi a kommunikációs stack működésének verifikációját. A feladat megoldásához C és Java programozási ismeretek szükségesek, amelyeket a hallgató a munka során tovább mélyíthet, megismerheti a ThyssenKrupp Presta Hungary Kft. által fejlesztett AUTOSAR modellező eszköz használatát, valamint értékes rendszer integrációs és tesztelési ismereteket szerezhet. A munka során a hallgató folyamatosan segítséget kap a ThyssenKrupp Presta Hungary Kft. munkatársaitól, akik a kommunikációs stack moduljait, illetve a konfiguráció során használt modellező eszközt fejlesztik.

A feladat megoldása során olyan keresett és piacképes tudás szerezhető, amely közvetlenül kamatoztatható komplex beágyazott szoftvereket fejlesztő, illetve Eclipse alapú fejlesztéseket végző cégeknél és természetesen a hazánkban dinamikusan bővülő autóipari szoftverfejlesztésben. A feladat ideális gyakorlati kiegészítése a AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek (VIMIAV15) című tárgyban oktatott modellezési ismereteknek.

© 2010-2022 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató