PCI/PXI platformon vezérelt DAQ kártyával mérés és jelgenerálás megvalósítása

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
tanársegéd
Szoba: IE413
Tel.:
+36 1 463-2673
Email: krebesz (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2021
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Egy DAQ kártya, amely alkalmas egy véges idejű analóg mintafüggvény digitalizálására, és egy PC segítségével
tetszőleges mérőműszerek valósíthatók meg úgy, hogy a mért analóg jelet digitalizálás
után számítógéppel feldolgozzuk. A DAQ kártya másik fontos alkalmazása a mérőjelek generálása, ahol a számítógép
segítségével állítjuk elő a digitális vagy analóg mérőjeleket.
Az analóg jelek digitalizálására ill. a digitális jelek analóg jellekké konvertálására
nyújt professzionális megoldást a National Instruments cég PCI6036E ill. PXI6052E DAQ kártyája
(adatgyűjtő kártya). A hardverelemek megléte azonban nem elegendő a mérések elvégzéséhez ill. a mérőjelek
generálásához, a működéshez szükséges az alkalmazói szoftver kidolgozása is. A LabVIEW grafikus programrendszer
a virtuális műszerkoncepcióra épülve
lehetőséget teremt az alkalmazói szoftver implementálására, és így egy PC alkalmassá tehető teszőleges mérési ill.
jelgenerálási feladatok végrehajtására.

Az önálló labormunka során fontos megismerkedni a komplex burkolók elméletével. A komplex burkolók alkalmazásával
a nagyfrekvenciás vivőtől függetlenül valósíthatók meg jelfeldolgozási feladatok az alapsávban. A mintavételi frekvenciát így
a hasznos információt hordozó jel B sávszélessége fogja megszabni. Ennek jelentősége kiemelkedő a virtuális műszerkoncepcióban
hiszen a méréseket sok esetben PC-n implementált virtuális műszerekkel oldjuk meg.

Az önálló labor során a National Instruments DAQ kártyájáit felhasználva olyan jelfeldolgozói ill. jelgenerálási
szoftveralkalmazásokat kell létrehozni, ahol jelfeldolgozás esetén megtörténik egy tetszőleges analóg jel spektrumának és
időfüggvényének PC képernyőn való megjelenítése, ill. elvégezhetők bizonyos 
általános jelfeldolgozási feladatok (pl.: szűrés). A jelgenerátornak összetett jeleket, pl. AM/FM vagy PM
jeleket kell generálnia. A generált jeleket egy oszcilloszkópon kell megjeleníteni.

A labormunka
során a hallgató megismerkedik a LabVIEW szoftverrendszer alkalmazásával, és a DAQ kártyára támaszkodva létrehoz egy konkrét
alkalmazást. Elsajátítja továbbá a műszervezérlés rétegezett modellje és az SCPI műszermodell által hordozott szemléletet, amely
fontos a mind hatákonyabb virtuális műszerfejlesztéshez.

Az önálló laborfeladat elvégzéséhez szükséges hardver és szoftvereszközök az önálló laborban rendelkezésre állnak.

© 2010-2022 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató