Laboratórium II.

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
tanszékvezető, egyetemi tanár
Szoba: IE442
Tel.:
+36 1 463-2065
Email: daboczi (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
tanszékvezető, egyetemi tanár
Szoba: IE442
Tel.:
+36 1 463-2065
Email: daboczi (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A Laboratórium II. c. tárgy keretében folyó képzés elsődleges célja - a Laboratórium I. c. tárgy folytatásaként - a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése és ilyenirányú készségeinek további fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg, amelynek keretébentovábbi ismetereteket szereznek, ill. mélyítenek el a szakmájuk szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre, rendszerekre, ill. fejlesztő-, valamint mérőeszközeikre vonatkozóan,bővítik ismereteiket a mérések megtervezése, összeállítása és végrehajtása, valamint a laboratóriumban rendelkezésre álló eszközök használata terén,gyakorolják a mérési eredmények kiértékelési módszereit, ill. eljárásait, és bővítik az összetettebb mérések dokumentálásával, valamint a mérési eredmények további felhasználásával kapcsolatos ismereteiket.

© 2010-2022 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató