Feladatok

Méréstechnika házi feladatok

 

A tananyag folyamatos követését és begyakorlását elősegítendő, heti rendszerességgel adunk ki házi feladatokat, összesen tizet. Egy-egy házi feladat 2-3 példából áll, rövid idő alatt megoldható. A házi feladatokat a következő héten be is kell adni, pótlásra nincs lehetőség. A feladatokat pontozzuk, a félév során az elérhető pontszám 50%-át el kell érni az aláírás megszerzéséért. (Lásd még a tantárgy adatlapot) A félév végén kiszámítjuk az elért pontszámok átlagát és szórását. Aki az átlagos pontszámnál magasabbat ért el, pluszpontot kap, úgy, hogy ha legalább a szórás kétszeresével meghaladja az átlagpontszámot, egy jeggyel jobbat kaphat. Legfeljebb egy osztályzatnyi javításhoz elegendő pluszpont kapható.

A hallgatók által elért eredmények itt láthatók:

Eredmények

A feladatok megoldását is közöljük. A tananyag megértését segíti, ha kedvezőtlen eredmény esetén az azonnali reklamáció helyett a közölt megoldás figyelmes tanulmányozását választjuk. A megoldás mellett a típushibákat is ismertetjük.

 

1. feladat:

Feladatkiírás Megoldás Típushibák

 

2. feladat:

Feladatkiírás Megoldás Típushibák

 

3. feladat:

Feladatkiírás Normális eloszlás táblázata Student-t eloszlás táblázata Megoldás Típushibák

 

4. feladat:

Feladatkiírás Megoldás Típushibák

 

5. feladat:

Feladatkiírás Megoldás Típushibák

 

6. feladat:

Feladatkiírás Megoldás Típushibák

 

7. feladat:

Feladatkiírás Megoldás Típushibák

 

8. feladat:

Feladatkiírás Megoldás Típushibák

 

9. feladat:

Feladatkiírás Megoldás Típushibák

 

10. feladat:

Feladatkiírás Megoldás Típushibák

 

 

 

 

 

© 2010-2022 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató