Méréstechnika

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
professor emeritus
Szoba: IE436
Tel.:
+36 1 463-4113
Email: peceli (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
habilitált docens
Szoba: IE416
Tel.:
+36 1 463-4114
Email: sujbert (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy olyan mérnöki módszereket és eszközöket mutat be, amelyek meghatározó szerepet játszanak a környező (anyagi) világ megismerésében, valamint kvantitatív és kvalitatív jellemzésében. Mindezt azzal az igénnyel teszi, hogy valamennyi hallgatójának méréselméleti, méréstechnikai és műszertechnikai alapismereteket adjon és szemléletmódjával jelentős mértékben segítse valamennyi műszaki tárgy - közöttük a laboratóriumi gyakorlatok - ismeretanyagának elsajátítását. Egy ilyen megalapozás elsősorban a tudatos modellalkotás és problémamegoldó készség fejlesztését jelenti. A tárgy mindezt a villamos mennyiségek alapvető mérési módszereinek és eszközeinek megismertetésén keresztül éri el jelentős mértékben támaszkodva az analógiák elvének következetes alkalmazásában rejlő lehetőségekre. További cél annak tudatosítása, hogy a mérésekkel szerzett információ szakszerű feldolgozása minden esetben igényli a mérések pontosságával kapcsolatos adatszolgáltatást is.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató