Szakmai gyakorlat

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
mesteroktató
Szoba: IB417
Tel.:
+36 1 463-3586
Email: huszerl (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban alkalmazzák az új
villamos, elektronikus és számítástechnikai rendszerek, berendezések és eszközök tervezésével,
fejlesztésével és rendszerbe integrálásával kapcsolatos ismereteiket, részt vegyenek szakterületük
kutatási-fejlesztési feladatainak kidolgozásában. A legalább négy hetes szakmai gyakorlat során a
hallgatók a tanszéki és vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk
kapcsolódhat diplomatervükhöz, TDK dolgozatukhoz, önálló labor feladatukhoz, de azoktól jól
elkülöníthetőnek kell lennie.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató