Önálló laboratórium 2

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy két féléve során a hallgatók komplex mérnöki feladatot oldanak meg,
amelynek eredményeként olyan műszaki alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól
elkülöníthető. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes
részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el. A két féléves Önálló laboratórium
tantárgy felkészít a szintén két féléves Diplomatervezés tantárgy elvégzésére.
A második félév programja a feladat megoldásának befejezése, valamint az elkészült műszaki alkotás
tesztelése és dokumentálása.

© 2010-2023 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató