ZH információk

2014. dec. 16. elővizsga eredmények

UAJRER       27 + 27 + 5 = 59  (jeles)
M89QEH       21 + 12 = 33 (közepes)
VYW0YR        20 + 16 = 36 (közepes)

2014. nov. 27. ZH eredmények

UAJRER       10 + 19.5
EJE8TY          7 + 18
KLKJSG         9 + 4.5
M89QEH        7 + 21
VYW0YR        6 + 7.5
D4QD2C       6 + 18


Az eddigi anyaghoz tartozó gyakorló, rendszerező, rávezető, és esetenként a ZH-n és
vizsgán is előfordulható mintakérdések (a választék az anyaggal együtt folyamtosan bővül)

Ambiens intelligencia
Mi az Ambiens Intelligencia (AmI) paradigma lényege?
Határozza meg az intelligens tér fogalmát!
Határozza meg az okos ház, mint egy informatikai rendszer fogalmát!
Mit takar az AAl, AAC rövidítés?
Mik az AmI alkalmazások speciális vonásai?
Jellemezze okos ház humán ágensét újszerû megoldandó problémák szempontjából!
Mi a kontextus? Milyen a kontextus-érzékeny számítástechnika? Tud mondani egy példát?
Mi a magán szféra-érzékeny számítástechnika? Tud mondani egy példát?
Mi az iHCI (Implicit Human Computer Interaction)? A válaszát példákkal illusztrálja!
Milyen komponensei vannak egy tipikus AmI alkalmazásnak?

Kontextus
Milyen egy kontextus érzékeny rendszer?
Mik az un. AmI szcenáriók és mire szolgálnak?
Mit takar a memória protézis fogalma?
"Ambiens interfészek idõs embereknek" problémakörben mire számíthatunk?
Kontextus kapcsán mi a W5+?
Sorolja fel kontextus szempontjából AmI környezetben néhány releváns információt!
Milyenek a kontextus ismeretébõl adódó  processzálási képességek?
Mi a kontextus menedzsment?
Mi a kontextus lekérésénél említett Pull és Push?
Jellemezze a kontextus processzáló architektúra rétegeit!
Mi a kontextus aggregálás?
Jellemezze a kontextus-információ strukturált feldolgozását transzformáló modulokkal és felügyelõ folyamatokkal segitségével!
Mi a kontextus alkusz és miért van rá szükség?
Milyen célt szolgálnak kiterjeszthetõ kontextus ontológiák?
Milyen problémákra számitani kell kontextus függõségnél számítástechnikailag erõforrásban szegény berendezések esetén?
Miért fontos emóciók felismerése AmI alkalmazásokban?

Architektúra
Mi a hipervalóság?
Mi a csatorna, a modalitás, milyen a multi-modális kommunikáció?
Hasonlitsa össze az uni(mono)modális és a multi modális HCI-vel rendelkezõ rendszereket AmI alkalmazások szempontjából!
Mik az AAL alkalmazások kihívásai?
Milyenek az "augmented reality" interfészek?
Milyenek az ambiens kijelzõk?
Milyen általános "AmI generikus topológiájáról" beszéltünk az önszervezõ middleware szempontjából?
Jellemezze röviden a Self-Organizing Data-flow Architectures suPporting Ontology-based problem decomPosition) – SODAPOP modellt!
A SODAPOP modellben milyen komponens szintekrõl és összekötõ csatornákról volt szó?

Szenzorok
Mik az un. "serendipitous" szenzorok?
AmI (AAL) alkalmazásokban milyen speciális igényei vannak a képfeldolgozásnak?
Mi az Activity of Daily Living (ADL) fogalom?
AmI alkalmazásokban miért szükséges s szenzor fúzió?
Milyen mûszaki kihívások vannak szenzorhálózatok területén?
Mi az energiatudatosság (energy awareness)?
Milyen egy Kalman-szûrõ modell?
Mi a Sensor Web Enablement Standards (SWE) és milyen komponensei vannak?
Mik a Sensor Web ötlet jellegzetességei?
Mi az SensorML?
Jellemezze röviden a szenzorfelfedezés problémakörét szenzor hálózatokban?

Felhasználó modellek
Jellemezze röviden AmI rendszerekben a felhasználó modellezését? (adaptív és személyisített rendszer szempontjából)
Mik a perszónák? Mire szolgálnak a perszónák történetei? Hogy jutunk el perszónáktól felhasználói profilokig?

Szabályozás AmI-ben
Mi az ambiens szabályozás fõ problémája?
Mi a (fuzzy) tanulás fõ problémája ambiens környezetben?
Mi az Adaptive Online Fuzzy Inference System (AOFIS) gondolata?
Hogy történik a tagsági függvények azonosítása szenzorikusan mért adatok alapján?
Hogyan történik a fuzzy szabályok kinyerése adatok alapján?
Mi az online adaptáció és „life-long” tanulás?
Mik a 2-k tip. fuzzy halmazok? Mi a Foot Print of Uncertainty? Mi a primer, ill. a szekunder tagsági függvény 2-ik tip. fuzzy halmazoknál?
A 2-tip. fuzzy halmazok – mitõl lehetnének jobbak?
Hogyan jutunk el a 2-tip. fuzzy halmazokhoz?
Milyen a 2-tip. FLC – Fuzzy Logic Controller felépitése?
Mire szolgál a Karnik-Mendel algoritmus?
Milyen egy hierarchikus fuzzy rendszer?

Tervkészítés
Milyen problémákat vet fel tervkészítés szempontjából egy AmI alkalmazás? Vesse össze a tervszerkesztés problémáját és az AmI rendszerek tulajdonságait!
Miért fontos a felhasználói tervek felismerése?
Mi a D-HTN alapgondolata?
Mik a tervfelismerési problémát nehézségét befolyásoló tényezők?
Milyen problémák vannak a szándékfelismeréssel AmI alkalmazásokban?
Mi a Probabilisztikus Horn Abdukció gondolata? Mi a PHATT Probabilistic Hostile Agent Task Tracker?
Mirõl van szó a nem megfigyelt cselekvések kikövetkeztetésénél megfigyelt cselekvésekbõl?
Mirõl van szó a nem megfigyelt cselekvések kikövetkeztetésénél megfigyelt állapotváltozásokból?

Szenzorfúzió
Adja meg a világ dinamikus modelljének építésének sémáját!
Milyen alapelveket kell javasolt figyelembe venni a környezet (a világ) dinamikus modelljének építésekor?
Milyen feltételezéseket tettünk, amikor egyetlen szenzor adatainak idõbeli fúzióját levezettük Bayes alapon?
Miért nem nevezhetjük valószínûségnek azokat a bizonytalanságleíró mennyiségeket, amelyeket a Dempster-Shafer fúzió használ?
Mi a különbség a Bayes és a Dempster-Shafer fúziós eljárás közt?
Ha N elemi eseményünk van, akkor a Dempster-Shafer eljárásban mivel reprezentáljuk a tudáshiányt (ignorance)?
Milyen gondot okoz a konfliktus a Dempster-Shafer fúziós eljárásban?
Hogyan oldja ezt meg a Bayes elmélet?
Hogyan módosította a Dempster-Shafer eljárást a konfliktuskezelés javítása érdekében Yager?
Milyen egyesített konfliktuskezelõ eljárást adott meg Inagaki?
Ismertesse a statikusan, illetve dinamikusan súlyozott Dempster-Shafer eljárást!
Milyen szenzorfúziós eljárásokat vettünk, hasonlítsa össze ezeket!
OLDJON MEG FELADATOT (konkrét feladatokra  lehet számítani, konkrét értékekkel) egy szenzor jelének idõbeli, vagy több szenzor jelének Bayes fúzióját elvégezve! (A bonyolult képleteket megadom.)
OLDJON MEG FELADATOT (konkrét feladatokra  lehet számítani, konkrét értékekkel) egy szenzor jelének idõbeli, vagy több szenzor jelének Dempster-Shafer fúzióját elvégezve! (A bonyolult képleteket megadom.) Az összes alesetbõl (Yager, dinamikus stb.) lehet számítani feladatra.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató