Követelmények

Formális módszerek - Követelmények

A szorgalmi időszakban: A félévközi jegy megszerzésének követelménye két zárthelyi és egy házi feladat legalább elégséges szintű teljesítése. A házi feladat részei egy kisméretű információs rendszer modelljének elkészítése valamint az elvárt tulajdonságok modell alapú analízise. A házi feladat kiadására a 4. oktatási héten kerül sor, a beadásához kapcsolódó beszámolók, ill. bemutatók a 10. oktatási héttől ütemezhetők. A félévközi jegyet 35-35%-os súllyal a két zárthelyi osztályzata és 30%-os súllyal a házi feladat osztályzata határozza meg.

A házi feladat és zárthelyi információk a tárgy Wiki oldalán elérhetők.

A vizsgaidőszakban: -

Pótlási lehetőségek: A szorgalmi időszakban mindkét zárthelyi pótlására van lehetőség (de egy hallgató csak egy zárthelyit pótolhat). Egy sikertelen zárthelyi újbóli pótlására a pótlási időszakban is van lehetőség. Házi feladatok határidőn túl a pótlási héten adhatók be, a késedelmes beadás 20% pontlevonással jár.

Konzultáció: A házi feladattal kapcsolatban a félév során konzultációs lehetőséget biztosítunk.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató