Vizsga

2020-ban változások várhatók a számonkérésekben

További részletek később...

 

A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének egyik feltétele a legalább elégséges szintű vizsgaeredmény elérése. További részletek a TAD-on.

Általános tudnivalók

A vizsga időben két különálló részből áll. Egy 10 perces beugróból és egy 60 percig írható feladatsorból.
A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható (számológép sem). Üres lapot sem kell hozni.

A vizsgán előre meghatározott ülésrend van, amit a jelentkezés lezárása után teszünk közzé a weben.
A személyazonosságot ellenőrizzük, ehhez fényképes igazolványt kérünk.

A dolgozatok javítását egyből a vizsgák után megkezdjük, az előzetes eredményeket folyamatosan tesszük közzé a HF portálon. A végleges eredményeket a Neptunban rögzítjük.

A dolgozatok megtekintésének helyét és időpontját hirdetményben tesszük közzé a tárgy honlapján. A megtekintés célja az esetleges (egyértelmű) javítási hibák korrigálása.

Lehetőség van megajánlott jegy szerzésére, amelynek részleteit a követelmények lap írja le.

A vizsga írásbeli, részei:

1. Beugró - fogalmi ismeretek ellenőrzése

A vizsga első részében rövid, jellemzően alapismeretekre vonatkozó kérdésekre kell válaszolni, definíciókat kell leírni. 10 kérdést teszünk fel, amelyből legalább 6 kérdésre kell helyesen válaszolni a megfelelt szint eléréséhez. Ezt a részt külön nem pontozzuk. Minta lentebb letölthető.

2. Feladatsor

A teszt és számítási feladatok jellege megegyezik a ZH-val (a számonkért anyag nem). Erre a részre maximum 50 pont szerezhető, de csak sikeres beugró esetén.

A vizsga értékelése

A vizsga teljesítésének feltételei:

  • megfelelt szintű beugró (10-ből legalább 6 helyes válasz)
  • minimum 20 pont megszerzése a feladatsor megoldásával.

A vizsga értékelése azok számára, akik a vizsgával megegyező félévben szereztek aláírást:

  • összpontszám = vizsgán szerzett pontok (max. 50) + zárthelyi pontok / 2 (max. 25) + fakultatív házi feladatok pontjai (max. 12)
  • vizsgajegy a lenti táblázat szerint

Azok esetében, akik a vizsgától eltérő félévben szereztek aláírást:

  • összpontszám = vizsgán szerzett pontok * 1.5 (max. 75)
  • vizsgajegy a lenti táblázat szerint

Ponthatárok és osztályzatok

Összpontszám Vizsgajegy
0-29 elégtelen
30-39 elégséges
40-49 közepes
50-59
60-75+ jeles

Fél ponton sosem múlik a jobb jegy.

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató