Kedvcsináló

A szövegek számítógépes kezelése, feldolgozása a számítógépek első alkalmazásai között említhető, gyökerei még a múlt században a könyvtártudományban és a nyelvészetben erednek. Módszereit széles körben alkalmazzák például keresőrendszerek, szövegbányászati eszközök, gépi fordítók, webes és üzleti intelligencia megoldások, valamint megjelentek az oktatásunkban is (alapvetően MSc specializációkon). Az emberi nyelv gépi megértése azonban nehéz feladat, a szövegekben rejlő információk megfelelő kiaknázására és felhasználására a klasszikus módszerek önmagukban korlátozottan alkalmasak.

Eredményesebb információkereső, szövegkivonatoló rendszerek vagy akár ügyesebb chatbotok fejlesztése egyre több emberi (nyelvi, szakértői és alkalmazói) tudás beépítését, azaz a megoldások "intelligenssé" tételét kívánják meg. Ilyen módszerekkel foglalkozik a mesterséges intelligencia (MI), amely az elmúlt években újra az érdeklődés középpontjába került. Ez nem kis részben annak köszönhető, hogy számos - korábban sok fejlesztő számára bonyolultnak tűnő - eljárását könnyen felhasználható fejlesztőeszközökké "szelidítették" a Google, az IBM vagy a Microsoft megoldásai.

A tantárgyban a hangsúlyt éppen az ilyen, egyszerűen alkalmazható intelligens szövegelemzési módszerek gyakorlati bemutatására helyezzük. Néhány példaalkalmazáson keresztül megmutatjuk, hogy egy Android chatbot, egy beszélő robot, vagy egy tudásalapú szövegelemző és -keresőrendszer fejlesztése alapvetően nem igényli bonyolult elméletek ismeretét, egyszerű eszközökre és programozói felületekre támaszkodva is meglepően ügyes megoldások alakíthatók ki.

A tantárgy gyakorlatorientált. A hallgatók ipari projektek eredményeire támaszkodó laborokon ismerkedhetnek a terület eszközeivel. Célunk az is, hogy a félév során mindenki egy önállóan választott feladat megoldásán keresztül jusson alkalmazható tudás birtokába.

Kipróbálásra, kedvcsinálóként ajánljuk (TODO)

Apache Stanbol, Google Cloud NL API vagy a hasonló MeaningCloud.

Amazon (Alexa) Lex (vagy az Echo).

IBM Bluemix Watson NLU (+API) és Conversations (+HOWTO).

Microsoft Azure Bot Framework, Cognitive Services (és alkalmazásuk demói).

A programozás kedvelőinek: Jupyter (lásd még: HyperTalk) és ACE.

Hardverépítőknek Peeqo.

Adatvirtualizáció és DBPedia lekérdezés demók.

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató