ZH

  • A félév során a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak.
  • A ZH feleletválasztós teszt, kérdésenként 4 válaszból kell kiválasztani az 1 helyeset.
  • A félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárthelyi dolgozat legalább elégséges eredménye (min. 50%).
  • Aki nem ért el mindkét ZH-ból az 50%-ot (pl. nem írta meg valamelyik ZH-t vagy akár egyiket sem), annak pótZH-t kell írnia.
  • Mindkét ZH pótolható.
  • A ZH-kat a Moodle rendszeren keresztül bonyolítjuk le a Kar által biztosított számítógépteremben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató