Önálló laboratórium

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
tudományos munkatárs
Szoba: IB414
Tel.:
+36 1 463-3579
Email: semerath (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tárgy lehetőséget ad egy témakör elmélyült tanulmányozására, az önálló ismeretszerzés és problémamegoldó készség fejlesztésére, ezeken keresztül a szakdolgozatra való közvetlen felkészülésre. A tantárgy felkészíti a hallgatókat a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. Ide tartozik mind az adott feladat megoldása, mind arról a megfelelő színvonalú dokumentáció elkészítése. A hallgatók a kapott feladatot a konzulens segítségével, de önállóan végzik. A végzett munka minősítése az elkészül alkalmazás, az esetleges mérésekről készített jegyzőkönyvek, a beadott tanulmány és a szóbeli beszámoló értékelése alapján történik.

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató