Rendszermodellezés

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
adjunktus
Szoba: IB421
Tel.:
+36 1 463-3598
Email: molnarv (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
tanszékvezető helyettes, docens
Szoba: IB419
Tel.:
+36 1 463-3594
Email: micskeiz (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
adjunktus
Szoba: IB421
Tel.:
+36 1 463-3598
Email: molnarv (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa a komplex informatikai rendszerek modern modellezési, tervezési
módszertanait és eszközkészletét. Napjaink kritikus, beágyazott informatikai rendszereinek nagy részét
szoftverek segítségével valósítjuk meg, amelyek tervezésekor azonban figyelembe kell venni a rendszer
fizikai komponenseit és környezetét. Az ilyen komplex rendszerek tervezése tehát interdiszciplináris
feladat, amelyben az informatikai aspektus a szoftverkomponenseken túl a tervezés támogatásában is
megjelenik. A tantárgy az ehhez szükséges kompetenciákat alapozza meg a platformalapú
rendszertervezési módszertan, a SysML modellezési nyelv, egy modern tervezőeszköz és számos analízis
technika (szimuláció, szolgáltatásbiztonság és teljesítmény analízise, verifikáció és validáció)
bemutatásán keresztül. A tantárgy által átadott ismereteket elterjedten használják többek között az autó-,
vasút- vagy űriparban.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató