Követelmények

 Két sikeres nagyzárthelyi, továbbá egy házi feladat előírt színvonalú elkészítése. A házi feladat az előadáson megismert módszerek és számítási eljárások begyakoroltatását szolgálják. A kredit megszerzésének feltétele külön-külön a nagyzárthelyikre és a házi feladatra kapható maximális 40 pont 40%-ának, 16 pontnak az elérése. Az osztályzatot a nagyzárthelyik és a feladat összpontszáma alapján állapítjuk meg. Az elért összpontszámot az elérhető maximális pontszámhoz viszonyítjuk, és az alábbiak szerint osztályozunk:

  • 40% -tól, de 52.5% alatt: elégséges (2)
  • 52.5%-tól, de 65% alatt: közepes (3)
  • 65%-tól, de 80% alatt: jó (4)
  • 80%-tól: jeles (5)
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató