Laboratórium 2

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
adjunktus
Szoba: IE331
Tel.:
+36 1 463-3583
Email: divor (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A Laboratórium 2 c. tantárgy keretében folyó képzés elsődleges célja – a Laboratórium 1 c. tantárgy
folytatásaként – a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése és ilyen irányú
készségeinek további fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás
során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg, amelynek keretében: (1) további
ismereteket szereznek, ill. mélyítenek el a szakmájuk szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre,
berendezésekre, rendszerekre, ill. fejlesztő-, valamint mérőeszközeikre vonatkozóan, (2) bővítik
ismereteiket a mérések megtervezése, összeállítása és végrehajtása, valamint a laboratóriumban
rendelkezésre álló eszközök használata terén, (3) gyakorolják a mérési eredmények kiértékelési
módszereit, ill. eljárásait, és bővítik az összetettebb mérések dokumentálásával, valamint a mérési
eredmények további felhasználásával kapcsolatos ismereteiket.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató