Intelligens rendszerek I. laboratórium

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE423
Tel.:
+36 1 463-4394
Email: strausz (*) mit * bme * hu

Oktatók

A doktorandusz fényképe
doktorandusz
Szoba: IE423
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE427
Tel.:
+36 1 463-2010
Email: gaborhu (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
óraadó
Szoba: IE329

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy célkitűzése a hallgatók bevezetése az elosztott intelligens (ágens)rendszerek működésébe. Ennek során a hallgatók megismerkednek a JADE (Java Agent DEvelopment framework) keretrendszerrel, amelyben a laborgyakorlatok során a fejlesztéseket végzik. (1) Megtanulják a keretrendszer használatát, majd (2) betekintést nyernek az ágensek közti XML-alapú kommunikációba. Ezt követően előre kialakított intelligens modulokra támaszkodva fokozatosan további képességekkel ruházzák fel ágensüket: (3) szabály-alapú logikai következtetésekre teszik alkalmassá, majd a rugalmasság és valós alkalmazhatóság érdekében (4) a merev logikai következtetési mechanizmust Bayes-háló alapú valószínűségi következtetésre cserélik. A kialakított multi-ágens rendszert ezt követően (5) az adaptivitás érdekében tanulási képességekkel ruházzák fel, majd végül (6) az ágenseket nem felügyelt evolúció során optimalizálják (ahol játékelméleti interakcióban vesznek részt).

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató