Jegyzetek

Jegyzetek, tankönyvek, segédanyagok

 

A tananyagot tartalmazó, a gyakorláshoz szükséges jegyzetek:

 

Zoltán István: Méréstechnika
Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997,
azonosító: 55029
 
Sujbert L., Naszádos L., Péceli G.:
Méréstechnika példatár villamosmérnököknek
Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2006,
azonosító: 55078
 

 

Ajánlott irodalom:

 

Schnell László (főszerk.): Jelek és rendszerek méréstechnikája
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985,
jegyzetforma: Műegyetemi Kiadó, azonosító: 51435, -1, -2
 

 

 

 

 

A 2005. tavaszi előadások összefoglalói (készítette: Péceli Gábor):

 

1. hét összefoglaló
2. hét összefoglaló
3. hét összefoglaló
4. hét összefoglaló
5. hét összefoglaló
6. hét összefoglaló
7.-8. hét összefoglaló
9. hét összefoglaló
10. hét összefoglaló
11. hét összefoglaló
12. hét összefoglaló
13. hét összefoglaló
14. hét összefoglaló

 
 

A 2011. tavaszi előadások videofelvételei

 

A felvételeket a BME Egyetemi Hallgatói Képviselet készítette

 

 

 

 

 

dátum

video

tematika

1.

2011.02.09.

előadás

Bevezető. Alapvető mérési módszerek. Mérési hibák (1).

2.

2011.02.10.

előadás

Mérési hibák (2): rendszeres, véletlen hiba. Átalakítók hibái. Mérési hibák terjedése (1). Hibaösszegzés, mintapéldák.

3.

2011.02.16.

előadás

Mérési hibák terjedése (2), mintapéldák. Kaszkád, párhuzamos és visszacsatolt struktúra analízise. Valószínűség-számítási áttekintés (1)

4.

2011.02.23.

előadás

Valószínűség-számítási áttekintés (2). Gauss-eloszlás tulajdonságai, centrális határeloszlás-tétel. Mérési adatok kiértékelése: átlagolás, az átlag varianciája, tapasztalati szórás. Görbeillesztés (1).

5.

2011.02.24.

előadás

Görbeillesztés (2). Egyenes és polinom illesztése. Konfidenciaszámítás (1). Khí-négyzet- és Student-eloszlás alkalmazása.

6.

2011.03.02.

előadás

Konfidenciaszámítás (2). Csebisev-egyenlőtlenség. Konfidenciaszámítás alkalmazása hibaszámításra. A mérési bizonytalanság szabványos kiértékelése (GUM) (1).

7.

2011.03.09.

előadás

GUM (2). Feszültség és áram mérése (1). Analóg és digitális műszer. Méréshatár kiterjesztése, bemenő ellenállás. Műszerek hibái.

8.

2011.03.10.

előadás

Feszültség és áram mérése (2). AC-mérők. AC jelek leírása: Fourier-sor, középértékek számítása, dB-skála. Különböző elven mérő műszerek összehasonlítása. Zaj jellemzése, jel-zaj viszony.

9.

2011.03.16.

előadás

Zaj szűrése. Jelátalakítók: passzív elemek (ellenállás, tekercs, kondenzátor). Feszültségosztók: ohmos, induktív és kapacitív osztó. Kompenzált ohmos osztó (1).

10.

2011.03.23.

előadás

Kompenzált ohmos osztó (2). Jelátalakítók: feszültség- és áramváltó. Hídkapcsolások, alkalmazási példák. Műveleti erősítős alapkapcsolások. Követő erősítő, integrátor.

11.

2011.03.24.

előadás

Mérőerősítők: differenciaerősítő. közös és szimmetrikus erősítés, közösjelelnyomás. 3 műveleti erősítős mérőerősítő (1).

12.

2011.03.30.

előadás

3 műveleti erősítős mérőerősítő (2). Feszültség-áram, áram-feszültség átalakítók. Egyenirányítók: dióda modellje, passzív és aktív, egy- és kétutas kapcsolások. Csúcsegyenirányítók (1).

13.

2011.04.06.

előadás

Csúcsegyenirányítók (2). Fázisérzékeny egyenirányító. Kvadratikus és időosztásos szorzó. Termoelektromos átalakító.

14.

2011.04.07.

előadás

AD-átalakítók: flash, szukcesszív approximációs, dual-slope.

15.

2011.04.13.

előadás

DA-átalakítók: létrahálózatos DA-k. AD-átalakítók összehasonlítása. AD- és DA-átalakítók hibái. Idő- és frekvenciamérés (1).

16.

2011.04.20.

előadás

Idő- és frekvenciamérés (2). Impedanciamérés: DC kispontosságú módszerek, soros és párhuzamos ohmmérő. AC mérés: helyettesítőképek (1).

17.

2011.04.21.

előadás

Impedanciamérés: helyettesítőképek (2). Feszültség-összehasonlítás módszere. AC kispontosságú módszerek. Teljesítménymérés. Impedanciamérés: nagypontosságú módszerek, Wheatstone-féle hídstruktúrák (1). 

18.

2011.04.27.

előadás

Wheatstone-féle hídstruktúrák (2). Mintapéldák, konvergencia. Aránytranszformátoros, áramkomparátoros hidak. Szórt impedanciák hatásának csökkentése.

19.

2011.05.04.

előadás

Mérőhálózatok zavarérzékenysége. 2-, 3-, 4-, 5-vezetékes mérés (1). In-circuit mérés.

20.

2011.05.05.

előadás

2-, 3-, 4-, 5-vezetékes mérés (2). Analóg oszcilloszkóp, kettős időalap.

21.

2011.05.11.

előadás

Digitális oszcilloszkóp. Mintavételezés, időtartománybeli mintavételi tétel.

 

 

Konfidenciaszámítás segédlet (készítette: Sujbert László):

 

 

Jelfeldolgozás segédlet (tanszéki munkaközösség):

 

 

2008-as MSc felvételi segédlet (készítette: Sujbert László):

 

 

Mintafeladatok

Az alábbi feladatsorok az első és a második ZH anyagát és tipikus felépítését mutatják. Az elmúlt években íratott zárthelyik és vizsgák példaanyaga beépült a példatárba, az a megoldást is tartalmazza.

 

 

© 2010-2022 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató