Követelmények

Félévközi követelmények a Digitális technika II. c. tárgyból
 

A követelmények ütemezése:

  Kiadás Beadás
1. házi feladat 4. hét 7. hét
NagyZH   8. hét, csütörtök, 8-10 óra
2. házi feladat 7. hét 11. hét
PótZH   13. hét, hétfő, 17-19 óra

 

Előadások és gyakorlatok:

A félév során kedden minden héten és pénteken kéthetente tartunk előadásokat az órarend szerint. Minden hallgatónak kéthetente lesz kétórás gyakorlata a kijelölt teremben. A gyakorlatok a 2. héten kezdődnek. A feladatmegoldás önálló gyakorlásának elősegítésére a félév során rendszeresen kijelöljük a jegyzetnek, illetve a példatárnak az adott anyagrészhez tartozó tipikus feladatait és további gyakorló feladatokat is adunk.
 

Házi feladatok:

A házi feladatokban mindenkinek egyéni tervezési feladatot kell megoldania.
 

NagyZH:

A nagyZH – hasonlóan a félévvégi vizsgához – rövid tesztjellegű ellenőrző kérdésekből és összetettebb tervezési feladatokból áll.
 

Kurzus konzulensek:

Kurzusok Név Szoba E-mail
1, 4, 7, 11 Wacha Gábor doktorandusz IE338 wacha@mit.bme.hu
2, 6, 14, 15, 16, 17 Raikovich Tamás posztdoktor IE335 rtamas@mit.bme.hu
3, 5, 13, 18 Fejér Attila mérnök informatikus   fejer.attila@mit.bme.hu
8, 9, 10, 12 Dr. Fehér Béla egy. docens IE417 feher@mit.bme.hu

 

A kurzus konzulensnek kell beadni a kisfeladatokat. A félévközi követelmények teljesítését a kurzus konzulens ellenőrzi.

A tárggyal kapcsolatos általános hirdetmények és a tárgyhoz kapcsolódó segédletek számítógéphálózaton érhetők el: http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm111/
 

Budapest, 2014. február 5.

Dr. Selényi Endre
egyetemi tanár

Dr. Fehér Béla
egyetemi docens

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató