Tematika

A tanfolyam első napján az elméleti, majd a második napon az erre alapozó gyakorlati képzés kerül lebonyolításra.

Elméleti képzés

1. Feszültség és áram mérése, mérési hibák értelmezése:

 • Bevezetés, alapfogalmak tisztázása (rendszeres és véletlen hibák, hibaszámítás alapjai).
 • Hibaterjedés szemléltetése egyszerű példákon.
 • Valós műszerek parazitatulajdonságai és hatásai a mérésre (pl. bemeneti impedancia, frekvenciafüggés, jelalak hatása).
 • Mérés bizonytalanságának meghatározása (gépkönyv értelmezése, számítási példa).

2. Digitális oszcilloszkóp:

 • Oszcilloszkópok analóg tulajdonságai, sávszélesség, oszcilloszkóp mérőfej bemutatása.  
 • Mintavételezés, mintavételi tétel, mintavételi frekvencia megválasztása.
 • Oszcilloszkópok tipikus funkcióinak áttekintése (triggerfunkciók, utófeldolgozás).
 • Differenciális jelek mérése (differenciális mérés alkalamzási példái, jelentősége és nehézségei; szimmetrikus és közös módusú jelkomponensek; közös módusú elnyomás jelentősége).

3. Impedanciamérés és -modellezés:

 • Passzív alkatrészek (ellenállás, kondenzátor, tekercs) modellezése, modellparaméterek értelmezése.
 • Impedanciamérési módszerek.
 • Impedanciamérés során fellépő hibalehetőségek ismertetése.
 • Mérési hibák kiküszöbölése kölönböző impedanciamérő hálózatokkal (2, 3, 4 és 5 vezetékes mérések).

Mérési gyakorlatok

1. Mérések alapműszerekkel, mérési hibák kiértékelése:

 • Multiméterek bemeneti impedanciájának mérése.
 • Feszültség és áram mérése tesztáramkörön, mérési hibák kiértékelése.
 • Bemeneti impedancia hatásának szemléltetése.

2. Mérési gyakorlatok digitális oszcilloszkóppal:

 • Alapvető funkciók megismerése (mérőfej kompenzálása, beépített funkciók használata és tipikus hibalehetőségeinek ismertetése).
 • Soros kommunikációs vonal mérése (I2C alapú), az oszcilloszkóp mért jelekre gyakorolt hatásának megfigyelése, ezzel kapcsolatos számítások elvégzése.

3. Impedanciamérés és -modellezés:

 • Impedanciaanalizátor használatának gyakorlása.
 • Mért impedanciamenet értelmezése.
 • Különböző típusú kondenzátorok, tekercsek, ellenállások impedanciamenetének és parazita komponenseinek (ESR, ESL, menetkapacitás) mérése, egyes típusok összehasonlítása.
 • Parazita komponensek hatásának megfigyelése időtartományban.  

4. Mérések differenciális mérőfejekkel:

 • Differenciális mérőfej használatának elsajátítása, oszcilloszkóp beállításai.
 • Mérések egy léptetőmotoros tesztáramkörön: tekercsáramok mérése söntellenálláson, PWM jel megfigyelése, induktivitás becslése.  
 • Véges mértékű közös módusú elnyomás hatásának mérése.

A méréseket 2-3 fős csoportokban önállóan végzik a tanfolyamon résztvevők.
 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató