Tematika

  • Folyamatalapú rendszermodellek fogalmainak és használatának leírása
  • Kivételkezelés, hibaszimuláció, Failure Mode and Effect Analysis
  • Kapacitástervezés informatikai infrastruktúrában teljesítménymodellezés
  • Terhelésmodellek, előrejelzési technikák, benchmarkok és felhasználásuk
  • A többrétegő architektúra rövid bemutatása, skálázhatósági kérdések
  • Önálló feladatvégzés, szimuláció, erőforrás-allokáció
  • Kitekintés: erőforrások, QoS megkötések szabványos modellezése UML-ben

Módszertan:

  • Előadás
  • Demonstráció
  • Egyéni vagy páros gyakorlatok
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató